Den nye tiltaksplanen, som skal legges fram tirsdag, inneholder 136 konkrete tiltak på 13 ulike innsatsområder. Planen er utarbeidet i fellesskap av Statens vegvesen, Trygg Trafikk, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, landets 18 fylkeskommuner og sju storbykommuner.

– I tillegg er en lang rekke organisasjoner og aktører trukket inn i arbeidet og har kommet med innspill, som Syklistenes landsforening og Norges idrettsforbund, opplyser kommunikasjonsrådgiver Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen til NTB.

Må lenger ned

I fjor mistet 107 personer livet i trafikken, det laveste tallet på 70 år. Bedre føreropplæring, holdningsendring blant unge og tryggere biler er blant årsakene.

– Det er en positiv trend. Men vi må enda lenger ned, slår Vinje fast.

– Vi vet hva som er de store problemene, og hvem som er i høyrisikogruppen. Vi vet også hvilke tiltak som fungerer, sier han.

Så langt i år har åtte personer omkommet i trafikkulykker, mens det ble registrert 638 skader i januar, viser tall fra Vegvesenet og Statistisk sentralbyrå.

En rekke av de nye tiltakene er rettet inn mot ungdom og unge bilførere. Det skal settes inn nye tiltak på skoleveier, mens andre er rettet inn mot bilstandarder. Flere av elementene i planen er tiltak som langt på vei har vært iverksatt før, men det er gjort omprioriteringer og justeringer, ifølge Vinje.

– Det er summen av planen som er dens virkelige styrke. Vi snakker om systematisk innsats mot høyrisikogrupper med tiltak som vi vet virker, sier han.

Nye veier

Også nye veier skal bidra til bedre trafikksikkerhet. Statens vegvesen har varslet at det skal bygges nye veier for om lag 135 milliarder kroner de neste seks årene.

Det er Vegvesenet som har ledet arbeidet med tiltaksplanen, som skal gjelde for de neste fire årene. Det er femte gang en slik tiltaksplan legges fram. Årets plan er imidlertid mer omfattende enn tidligere.

(©NTB)(Vilkår)