– Vi er sterkt kritiske til forslaget presentert i DN tirsdag. Det vil gi dramatiske konsekvenser.

Det sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening, som er de norske bilimportørenes bransje- og interesseorganisasjon.

Tirsdag sist uke omtalte DN et notat fra tenketanken Civita med forslag om å fjerne effekt- og vektkomponenten, og heller avgiftsbelegge hva bilene faktisk slipper ut.

I forslaget ville eksempelvis en Volvo XC90 ladbar hybrid med 400 hestekrefter og et CO2-utslipp på 59 gram per kilometer få en avgiftslettelse på omkring 250.000 kroner, og bli billigere enn den samme bilen med dieselmotor.

Les også: Vil kaste om på bilavgiftene dnPlus (krever innlogging)

Store konsekvenser

– Noen biler blir 200.000–300.000 dyrere og andre tilsvarende billigere. Det blir ikke forutsigbart for noen. Hverken for forbrukere eller bransje. Det vil få store konsekvenser for eksisterende bilpark og ikke minst et tap på leasingbiler, som forhandlere har garantert restverdiansvar for på cirka 16 milliarder. En nedgang på 10 til 20 prosent vil være dramatisk for disse forhandlerne. Forhandlerøkonomien er allerede stram med hard konkurranse både på salg og servicemarked. Enkelte aktører kan bli radert ut over natten, sier Andresen.

Regjeringen har sagt at bil- og drivstoffavgiftene skal ha en fullstendig gjennomgang før revidert nasjonalbudsjett som legges frem i mai, og en arbeidsgruppe med medlemmer fra Høyre, Frp, Venstre og KrF er allerede satt ned for å jobbe med dette.

– Det vil gi svært store utslag og det er ikke nødvendig med så store endringer av systemet for å nå 85 grams målet. Tvert imot vil en mer forutsigbar gradvis endring være det beste både for bransjen og for forbrukerne. Vår prognose er at vi allerede i 2015 vil kunne krype under 100 gram CO2 fra nye biler. Vi er i rute til 85 gram, sier Andresen.

Må ha større ambisjoner

I klimaforliket fra 2012 er målet om et gjennomsnittlig CO2-utslipp fra norske personbiler slått fast til 85 gram i 2020. En stor elbilandel hittil i år, har gjort at utslippene i februar lå på 102 gram per kilometer, noe som er ti gram lavere enn samme måned ifjor.

Regjeringen har samtidig gått inn for å redusere norske klimautslipp med 40 prosent sammenlignet med 1990 frem mot 2030, der transport står for 32 prosent av utslippene.

– Notatet har skissert en mulig innretning av kjøpsavgiftene for personbiler slik at personbilparken over en viss tid kan gjøres utslippsfri. Med den nylig oppjusterte enigheten om 40 prosent kutt i CO2-utslipp innen 2030, er det naturlig å vurdere hvordan personbilparken kan bidra. Legger man til rette for en utslippsfri bilpark, vil nær en tredjedel av utslippskuttene ha blitt realisert innenlands. Innen 2030 synes jeg målsetningen bør være at det ikke selges biler med klimagassutslipp. Da må ambisjonene heves fra 85 grams-målet som Bilimportørenes Landsforening sikter mot, sier Villeman Vinje, samfunnsøkonom i Civita.

Bilimportørenes Landsforening har sammen med Naf og Norges Bilbransjeforbund utarbeidet et eget forslag til endringer i bilavgiftene, som ikke går så langt som det Civita skisserer. De vil skrote effektavgiften, men beholde vektavgiften og CO2-avgiften som skal vektes likt.

– Da vil CO2 få en sterkere vekting enn i dag og vi beholder vekt som får lavere vekting og en mer lineær innretning som vil gjøre større lavutslippsbiler rimeligere, sier Andresen.

Les hele avisen her.

Les også: Nå starter kampen om bilavgiftene

Tar med TV-team til norske veier  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.