2017 ble et godt år for Åge Aleksandersens selskap Tekst og musikk as. Årsregnskapet viser en driftsomsetning på 15,7 millioner kr.

Dette er en kraftig økning fra 2016-omsetningen på 12,1 millioner, som var året trønderrockeren sto på scenen i ærverdige Royal Albert Hall, sammen med Sambandet.

– Inntektene kommer først og fremst fra konsertvirksomhet, bekrefter selskapets pressekontakt, Kari Thorvik.

Økte kostnader

Kostnadene økte derimot også, spesielt på lønnssiden, der det var en dobling. Selskapet har totalt to ansatte.

Litt over 900.000 kr gikk til Torill Aleksandersen, som er Aleksandersens kone og styremedlem i selskapet. Dette er en liten nedgang fra i fjor, hvor hun tjente over en million.

Totale lønnsutgifter var på 3,6 millioner kroner, en solid økning fra året før, da det lå på 1,5 millioner kroner.

Thorvik sier at honorarer til Åge Aleksandersen selv og musikerne som er den største utgiftsposten.

– Etter det er det vel reiseutgifter for 20 personer som er størst, sier Thorvik.

Kostnadsøkningen er likevel ikke nok til å gi negativ utvikling for resultatet, som ble på over millionen etter skatt. I 2016 tjente selskapet bare 0,2 millioner.

Tok ut over millionen

I 2016 ble det ikke tatt ut noe utbytte fra selskapet. I 2017 tok eierne ut hele 1,4 millioner kr, som er mer enn resultatet både før og etter skatt.

Det er Torill Aleksandersen som står oppført som eier av 100 prosent av aksjene i selskapet. Tidligere var Aleksandersens barn, Imre, Line-Sofie og Tom medeiere i selskapet, men eierskapet ble overført til Torill Aleksandersen i begynnelsen av 2017.

Hverken Åge eller Torill Aleksandersen ønsket å kommentere regnskapet til DN.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Her er de beste vinkjøpene på Oslo lufthavns taxfreebutikk.
04:45
Publisert: