Den nylig sparkede operasjefen Per Boye Hansen kjempet gjennom hele sin periode for store og kostnadskrevende oppsetninger fordi han mente operascene måles på kunstnerisk suksess. Men på grunn av strammere økonomi, ikke minst som følge av pensjonsproblematikk, ble rammevilkårene for det kunstneriske ved operaen endret, og Boye Hansen måtte gå.

Etter