I et åpent brev på syv sider til styret i Operaen, gir operasjef Per Boye Hansen en detaljert versjon av prosessen som førte til at han ikke får fortsette i stillingen.

«Den rett alle arbeidstagere har til å få uttale seg før viktige avgjørelser om deres ansettelsesforhold treffes, ble nektet meg til tross for at jeg ba om det gjentatte ganger», skriver Hansen.