Norsk Artistforbund er i krise, etter at store skatteunndragelser og økonomisk rot gjennom en årrekke er kommet på bordet.

Nå trues interesseorganisasjonen for pop- og rockartister av konkurs, blant annet som følge av at vederlagsbyrået Gramo har frosset resten av den planlagte utbetalingen for 2017.

Nærmer seg stupet

I et prosessvarsel Norsk Artistforbund sendte til Gramo denne uken anmoder forbundet om at de tildelte midlene likevel må utbetales.

– Akter forbundet å gå til sak mot Gramo for å få ut pengene?

– Vi har gjort de forberedende forpostfektningene, og varslet om at det vil kunne åpnes sak mot dem. Hvis de velger å dytte oss utfor stupet, vil styret i Norsk Artistforbund måtte ta en avgjørelse raskt. Nå vil dette kanskje høres ut som en trussel. Og det er det jo, sier Reidar Brendeland i Norsk Artistforbund.

Han overtok som styreleder i forbundet for et år siden og kjemper nå for å holde liv i organisasjonen.

Bestrider Gramos regeltolkning

Gramo krever inn penger på vegne av artister og musikere når musikken deres brukes på radio eller i det offentlige rom.

De siste tre årene har Norsk Artistforbund mottatt 1,7 millioner kroner i støtte fra vederlagsbyrået Gramo.

Den konkurrerende artistorganisasjonen Gramart, som har langt flere medlemmer, har mottatt 16,2 millioner kroner i samme periode.

Ut fra antall betalende medlemmer skulle Norsk Artistforbund mottatt vel 400.000 kroner i støtte fra Gramo i år.

200.000 kroner ble utbetalt i februar, men utbetalingen av det resterende beløpet, 202.000 kroner, ble stanset tidligere i høst.

Begrunnelsen var at vederlagsmidler fra Gramo skal utbetales til beste for norsk utøvende kunst, og at pengene derfor ikke kan gå til kemneren.

Vil forhandle med Skatteetaten

I prosessvarselet melder Norsk Artistforbund (NA) at deres bruk av midler ikke avviker fra hvordan for eksempel Gramart håndterer sine tildelinger.

NA melder også at opprydningen det siste året er til det beste for norske utøvere, fordi alternativet ville vært nedleggelse.

– Hvis Gramo nekter å utbetale pengene, er det faktisk Gramo som dytter Norsk Artistforbund utfor – ikke skattemyndighetene. Vi har tenkt å forhandle oss frem til en løsning, for det er jo den eneste muligheten skattemyndighetene har til å få noe betalt i det hele tatt. Ved konkurs får de ingenting, sier Brendeland.

Formalitetene oppfylt

Administrerende direktør Martin Grøndahl i Gramo sier vederlagsbyrået vil ta opp kravet fra Norsk Artistforbund på første styremøte i 2018.

– Det er først nå, med innsendelsen av signert generalforsamlingsprotokoll, revisjonsberetning og regnskap for 2016, at Norsk Artistforbund har oppfylt formalitetene i Gramos fordelingsreglement, sier Grøndahl.

Både han og Gramos styreleder Knut Ro henviste tidligere i desember til at det store uoppgjorte skattekravet gjorde det nødvendig å fryse utbetalingen til Norsk Artistforbund.

– Pengene vil gå til Skatteetaten, noe som er i strid med formålet til Gramo om at utbetalinger skal være til beste for norsk utøvende kunst. Pengene skal gå til kultur, ikke til staten, slo styreleder Knut Ro i Gramo fast i DN.

Brendeland bestrider at Gramos fordelingsreglement er til hinder for utbetaling av midlene.

Og Grøndahl er ikke like bastant lenger.

– Det er umulig å forskuttere utfallet, men de har jo levert alle dokumentene de er bedt om. Vi behandler ikke noen forskjellig, sier Gramo-direktøren.

– Hvordan ser Gramo på muligheten for en rettsprosess om utbetaling av kollektive midler til Norsk Artistforbund?

– Vi er absolutt ikke ute etter å få en rettssak mellom Gramo og rettighetshaverorganisasjonene, sier Martin Grøndahl i Gramo.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Tafsefesten
Kjetil Wiedswangs julekalender: På 1700-tallet var julen en fylle- og tafsefest. Så fikk kirken, kongen og Ludvig Holberg nok.
01:15
Publisert: