Det har lenge versert rapporter om at Spotify nærmet seg børsnotering. Nå har selskapet levert inn de nødvendige dokumentene til amerikanske myndigheter.

Verdien av Spotify er blitt estimert til rundt 160 milliarder kroner. Det svenske selskapet er den klart mest populære musikkstrømmetjenesten i verden, med 71 millioner betalende kunder og 159 månedlig aktive kunder totalt.

Gründer og konsernsjef Daniel Ek skriver i et åpent brev at Spotify forsøker å endre på hele bransjen.

- Den gamle modellen favoriserte enkelte portvoktere. Artister måtte signeres til et plateselskap. De trengte tilgang til et platestudio, og de måtte spilles på radio for å oppnå suksess. I dag kan artister produsere og gi ut deres egen musikk. Plateselskaper, studioer og radio betyr fortsatt noe, men i et nytt landskap er artisters største utfordring å navigere denne kompleksiteten for å bli hørt. Vi mener at Spotify gir dem den muligheten, skriver Ek.

Direkte notering

Selskapet går en litt annerledes vei til børs enn det som er vanlig, gjennom en såkalt direkte notering. Ved å gjøre det, kan handel med aksjer i selskapet starte uten at det gjennomføres kapitalutvidelse og nedsalg, som ved en vanlig børsintroduksjon.

Det betyr også at noteringskursen ikke bestemmes på forhånd, men av handlene som skjer på selve noteringsdagen.

Spotify skriver i dokumentene som er offentlige på det amerikanske finanstilsynet SECs nettsider at den noe uortodokse noteringsprosessen kan gi utslag på aksjen når den tas opp til handel.

- Handelsvolumet og prisen på våre ordinære aksjer kan være mer volatile, skriver Spotify.

Ikke lønnsomt

Til tross for sterk vekst i antall betalende kunder, har Spotify vært ulønnsomme de siste årene. Selskapet har kraftig omsetningsvekst, og omsatte i 2017 for 4,1 milliarder euro, mot 2,95 milliarder euro i 2016.

Nettotapet i 2017 var på 1,24 milliarder euro, en økning fra 539 millioner euro i 2016.

Største eier i Spotify er ifølge dokumentene gründer Daniel Ek. Han eier 25,7 prosent av selskapet. Medgründer Martin Lorentzon eier 13,2 prosent av selskapet. Plateselskapet Sony Music Entertainment eier 5,7 prosent, mens kinesiske Tencent eier 7,5 prosent.(Vilkår)