– Dette er et svært gledelig resultat. Vi er blitt gitt medhold av retten for at man ikke kan drive radio på rettighetshavernes bekostning, uten tillatelse og uten å betale for seg, sier avdelingsdirektør for kringkasting Inger Elise Mey i Tono.

Radiokanalen Hallo Ski må fremover klare seg uten musikk etter å ha tapt en sak mot rettighetsorganisasjonen Tono i Oslo tingrett.

Kanalen har fått et forbudet mot å bruke musikk forvaltet av Tono, som betyr tilnærmet all kjent musikk.

Tono krever inn penger for komponister og tekstforfattere når musikk sendes på radio. Rettighetsorganisasjonen har i åtte år jaget penger fra lokalradioen, som i dag drives av selskapet Norsk Lokalkringkasting.

– Hvordan kan man håndheve forbudet om kanalen ikke retter seg etter domstolen?

– Her kan man både politianmelde det straffbare forholdet og beslaglegge radioens sendeutstyr, svare Mey.

Millionkrav

Oslo tingrett har ilagt Hallo Ski en midlertidig forføyning, som er en midlertidig rettsavgjørelse i påvente av at radioen gjør opp for seg.

I september 2016 ble Norsk Lokalkringkasting dømt til å betale Tono 726.000 kroner, pluss forsinkelsesrenter og saksomkostninger. Kravet er i dag enda større. I rettspapirene går det frem at Tono krever til sammen 697.000 kroner for 2018 og 2019.

På grunn av de utestående betalingene trakk Tono tilbake radiokanalens lisens til å bruke musikk organisasjonen forvalter.

«Retten finner det bevist at [Norsk Lokalkringkasting] har sendt musikk ulovlig etter hevingen», står det i domstolens avgjørelse.

Tono ble i den seneste runden i retten tilkjent 170.000 kroner i saksomkostninger.

Vil stoppe leveringene

Hallo Ski sender ikke egen musikk, men får levert musikk gjennom langt større Radio Metro, som er den tidligere P4-sjefen Svein Larsens nettverk av lokal- og nisjeradioer.

– Dersom dette er korrekt, stopper vi, sier radiosjef Svein Larsen i Radio Metro.

Han sier Radio Metro også vil betale Tonos fremtidige regninger til Hallo Ski, men er ikke villig til å gå inn og gjøre opp de historiske kravene.

– Jeg er innspilt på å betale fremover, og vil ta opp det med Tono, sier Larsen.

Svein Larsen er en veteran i radiobransjen og har også en lang politisk karriere i Arbeiderpartiet bak seg. Bak sitter programleder Ronny Bergesen.
Svein Larsen er en veteran i radiobransjen og har også en lang politisk karriere i Arbeiderpartiet bak seg. Bak sitter programleder Ronny Bergesen. (Foto: Mikaela Berg)

Varsler anke

– Saken vil bli anket, sier advokat Hedvig Svardal, som representerer Norsk Lokalkringkasting.

Hun argumenterer for at Tono krever urimelig mye penger av kanalen.

– Inntektsgrensen for lokalradio er på 135.000. Tono-vederlagene er på det dobbelte. Det henger ikke på greip. Vederlagene må stå i forhold til inntektene.

– Tonos vederlagsberegning er basert på omfanget av Norsk Lokalkringkastings musikkbruk, svarer Mey i Tono

Og fortsetter:

– Tono kan ikke bære ansvaret for at NLK bruker mer musikk enn det de har inntektsgrunnlag for.

Medietilsynet mener også at Hallo Ski har oversteget inntektsgrensen. I april ila tilsynet kanalen en bot på en halv million kroner. Kanalen har klaget på avgjørelsen.

Dommer Helge Johannessen opplyser til DN at forbudet vil gjelde selv mens anken er under behandling. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.