Oslo kemnerkontor gjennomførte sommeren 2016 bokettersyn hos Norsk Artistforbund.

Interesseorganisasjon ble startet høsten 2000 for å ivareta interessene til profesjonelle artister og opphavere innen pop og rock, men har ikke levert inn regnskap på flere år.

Under bokettersynet, som var basert på en gjennomgåelse av forbundets bankkontoutskrifter, ble det funnet bankoverføringer, kontantuttak og dekning av private utgifter som skattemyndighetene mener i realiteten er lønn til tidligere leder i organisasjonen.

  • Uten at det er innberettet som lønn til skattemyndighetene, ble det fra 2010 til 2014 utbetalt til sammen 680.000 kroner fra organisasjonens kontoer til tidligere leders private kontoer.
  • Videre er det foretatt uttak av nesten 400.000 kroner i kontanter i minibank, uten at det er fremlagt bilag som viser hva pengene er brukt til.
  • Det er i den aktuelle perioden også kjøpt varer for 514.000 kroner.

Totalt beløper dette seg til 1,59 millioner kroner i perioden 2010–2014.

Stiller seg uforstående

DN har kontaktet personen som tidligere ledet Norsk Artistforbund og forelagt ham skattemyndighetenes konklusjoner.

Han velger å la advokat Hans Marius Graasvold hos Advokatene Graasvold & Stenvaag svare på hans vegne.

– Han stiller seg uforstående til de påstander som gjengis fra skattemyndighetenes rapport, skriver Graasvold i en tekstmelding.

Skjerpet tilleggsskatt

Ettersom Norsk Artistforbund ikke har innberettet lønn til skattemyndighetene for disse årene, er det heller ikke betalt arbeidsgiveravgift i perioden.

Skatteetaten vedtok denne måneden inntektsendring, og betrakter utbetalingene som lønn som ikke er innberettet og som det ikke er betalt arbeidsgiveravgift av.

Av vedtaket fremgår det at det også vil bli innkrevd tilleggsskatt på 20 prosent og dessuten skjerpet tilleggsskatt på ytterligere 40 prosent.

Skjerpet tilleggsskatt er forbeholdt «de grove sakene hvor unndragelsene er planlagte, velorganiserte og satt i system,» skriver Skatteetaten i vedtaket, som er datert 15. november.

Graasvold har følgende svar til dette på klientens vegne:

– Han avviser på det sterkeste at han skal ha unndratt midler eller på annen måte disponert over midler på ulovlig vis. Samtidig er påstandene av alvorlig karakter, og han vil følge dem opp i dialog med skattemyndighetene. Han ber om forståelse for at han ikke ønsker å ha en diskusjon i offentligheten med skattemyndighetene om denne saken, skriver advokat Graasvold.

Handlet til privat husholdning

Kemnerkontorets gjennomgåelse av Norsk Artistforbunds bankkontoutskrifter viser omfattende brukt av organisasjonens bankkort til innkjøp av varer og tjenester på Kiwi, Vinmonopolet, 7-eleven, Cafe Mono, Kaffebrenneriet, Meny, Ark, Burger King, Tannlege Nilsen, H&M, Narvesen, Peppes og Bunnpris.

«Det er ikke fremlagt noen regnskapspapirer som dokumenterer de ulike kjøp av varer og tjenester. Kemnerkontoret vurderer at det fremstår som NN som kontaktperson har benyttet arbeidsgivers bankkonto til kjøp av varer og tjenester til sin private husholdning,» skriver Skatt øst.

Skatteetaten anser at det ikke er tvil om de faktiske forhold.

Forsøker å rydde opp

Nåværende styreleder i Norsk Artistforbund er Reidar Brendeland (67). Han er medlem nummer fire og en av stifterne av forbundet.

Brendeland har turnert som frontfigur i bandet Vestlandsfanden siden 1979, men det siste året har han jobbet nærmest døgnet rundt med å skaffe oversikt over hvordan Norsk Artistforbund har vært drevet.

Brendeland ble valgt til ny styreleder i forbundet i desember. Ifølge ham skjedde det etter at sentrale medlemmer i flere år hadde etterlyst regnskaper og opprydning.

Brendeland sitter igjen med et forbund som har skakkjørt økonomi og fallende medlemstall.

Skattekravet fra myndighetene summerer seg til flere hundre tusen kroner. Brendeland er sterkt kritisk til tidligere leder.

– Han har misbrukt tilliten til medlemmene, med det resultat at foreningen står på kanten av stupet med mindre man klarer å komme til minnelige ordninger med skattemyndighetene og andre kreditorer. For norske profesjonelle artister og musikere er Norsk Artistforbund i dag viktigere enn noen gang, sier Brendeland.

Revisorpartnere skriver i forbindelse med revisjonen av Norsk Artistforbunds regnskap for 2016 at det i flere år har manglet attestasjonsrutiner rundt uttak og kostnader til drift, og at det er avdekket vesentlige svakheter i intern kontroll vedrørende bruk av forbundets midler.

– Hvordan reagerer dere på at vedkommende ikke har innberettet lønn og sørget for å betale arbeidsgiveravgift i disse årene?

– Vi har sett at det foreligger et varsel om politianmeldelse fra Oslo kemnerkontor mot Norsk Artistforbund og tidligere leder. Før vi vet mer om hva dette dreier seg om, må vi avvente hva myndighetene vil foreta seg, sier Brendeland.

«Helt nytt for ham»

– Når det gjelder påstandene fra nåværende styremedlemmer i Norsk Artistforbund om misbruk av tillit, er dette helt nytt for ham. Påstandene mangler fullstendig grunnlag, og han vil ta opp dette direkte med dem fremfor å ha en diskusjon gjennom mediene, skriver Graasvold på vegne av tidligere leder i Norsk Artistforbundet.(Vilkår)

Her lurer DNs reporter Hotels.com prisene
Det er stor forskjell på nettprisene du blir tilbudt om leverandøren ser at du er en kunde i Norge eller om leverandøren tror du befinner deg i utlandet.
01:19
Publisert: