Gramo-direktør Martin Grøndahl bekrefter at alle utbetalinger til Norsk Artistforbund er frosset.

Gramo er et vederlagsbyrå som krever inn vederlag på vegne av artister og musikere når musikken deres brukes på radio eller i det offentlige rom.

Bakgrunnen for at utbetalingen ble frosset er Skatteetatens krav mot Norsk Artistforbund, som DN omtalte fredag.

Skatteetaten mener utbetalinger, kontantuttak og innkjøp for nær 1,6 millioner kroner foretatt av tidligere leder i perioden 2010-2014, i realiteten var lønn. Dette skulle vært innberettet og betalt arbeidsgiveravgift av, ifølge Oslo kemnerkontors bokettersyn fra 2016.

Den tidligere lederens advokat, Hans Marius Graasvold, sa torsdag at hans klient stiller seg uforstående til påstandene i skattemyndighetenes rapport.

Millioner i potten

Norsk Artistforbund har de siste tre årene mottatt 1,7 millioner kroner i støtte fra Gramo.

Ut fra antall betalende medlemmer skulle Norsk Artistforbund mottatt vel 400.000 kroner i støtte fra Gramo i år.

200.000 kroner ble utbetalt i februar, men det resterende beløpet, 202.000 kroner, er stanset.

Norsk Artistforbunds nye styreleder, Reidar Brendeland, har brukt mye tid på å rydde opp i forbundet siden han overtok i desember i fjor.

Kombinasjonen av skattekrav fra myndighetene og stans i utbetalingene fra Gramo kan i verste fall bety konkurs for Norsk Artistforbund.

Gramo-direktør Martin Grøndahl sier det er lite Gramo kan gjøre med skattekravet mot Norsk Artistforbund, men understreker at det er viktig med sterke grunnorganisasjoner.

– Vi synes det er synd hvis noen av organisasjonene blir borte eller ikke klarer å drive etter formålet. Først og fremst er det synd for medlemmene i Norsk Artistforbund. Men det er min private mening, sier Grøndahl.

Vil ikke betale til kemneren

Det var tidligere i høst Gramo bestemte at utbetalingene til Norsk Artistforbund skulle fryses.

– Da vi fikk kunnskap om Kemnerkontorets bokettersynsrapport fra Norsk Artistforbund i august/september, stoppet vi alle utbetalinger. Grunnen er at det stilles visse krav i vårt reglement til hva utbetalinger skal gå til. Lovforarbeidene sier at kollektive midler skal gå til organisasjonsstøtte eller til beste for norsk utøvende kunst, sier Grøndahl.

Kollektive eller såkalt herreløse midler er det som står igjen etter at individuelle opphavere har fått utbetalt vederlag fra Gramo.

Pengene går til å støtte musikerorganisasjoner som Norsk Artistforbund, Gramart og Musikernes fellesorganisasjon (MFO).

Ser ikke lyst ut

Grøndahl opplyser at det var Gramos styre som bestemte at utbetalingene til Norsk Artistforbund skulle fryses.

– Det er ikke bestemt at det aldri skal utbetales organisasjonsstøtte til Norsk Artistforbund igjen. Det kommer nok an på om foreningen kommer på fote igjen og er i stand til å yte service til sine medlemmer igjen, sier Grøndahl.

– Men det ser jo ikke lyst ut, legger han til.

– Vurderingen var altså at det å betale penger til skattefuten ikke er til det beste for norsk utøvende kunst?

– Det må du spørre styreleder om, sier Martin Grøndahl.

«Gramo er ført bak lyset»

Gramos styreleder er Knut Ro, kjent som en av landets fremste konkursadvokater i Ro Sommernes Advokatfirma.

Han viser til at første halvpart av årets støtte fra Gramo til Norsk Artistforbund ble utbetalt tidlig i år, før Gramo og nåværende ledelse i Norsk Artistforbund hadde kjennskap til kemnerens bokettersyn.

Ifølge Ro innebærer bokettersynet at både utgående balanse i 2015 og inngående balanse i Norsk Artistforbunds 2016-regnskap er feil.

– I prinsippet har Norsk Artistforbund til gode vel 202.000 kroner for 2017. Men tilsagnet om dette er gitt på bristende forutsetninger og derfor har vi sagt at de ikke får disse pengene. Forutsetningen var at de var en organisasjon som drev ordentlig, sier Ro.

– En annen ting er at pengene vil gå til Skatteetaten, noe som er i strid med formålet til Gramo om at utbetalinger skal være til beste for norsk utøvende kunst. Pengene skal gå til kultur, ikke til staten, sier Ro.

– Gramo er ført bak lyset, fordi organisasjonen ikke har gitt et riktig regnskap til oss. Reidar Brendeland er jo helt uskyldig, men organisasjonen hefter for det som har skjedd, sier Knut Ro.

Kamp om millioner

Reidar Brendeland overtok som styreleder i Norsk Artistforbund i fjor. Han ser utbetalingsstansen fra Gramo som ledd i en pengekamp mellom artistorganisasjonene i Norge.

– Dette skjer fordi Gramart og Musikernes fellesorganisasjon (MFO), slik vi oppfatter det, ønsker å få bort Norsk Artistforbund. Disse sitter selv med kontrollen i utøversektor i Gramo. De leverer også styremedlemmer til Gramos styre. Vi har dermed ingen innflytelse i styrene. Hvis vi forsvinner, kan de selv bevilge seg det de har lyst til å bevilge seg av de herreløse midlene, sier Brendeland.

Han frykter at konsekvensen kan bli at interessene til profesjonelle pop- og rockartister ikke lenger vil bli hørt.

– Mitt spørsmål til Gramo er med hvilken rett de stopper utbetalingene til Norsk Artistforbundet? De sier de ikke vil utbetale fordi pengene går til kemneren og det offentlige. Men disse pengene ville jo ha blitt betalt til kemneren fortløpende hvis alt hadde gått som det skulle. Jeg synes ikke argumentene er så gode. Det virker som man vil straffe Norsk Artistforbund slik at det velter over ende. Jeg vil imidlertid understreke at vi har god dialog med Gramos styreleder og daglig leder, slik at vi forhåpentlig kan finne løsning på utbetalinger, sier Brendeland.

Trist sak

Lederne i Gramart og Musikernes fellesorganisasjon (MFO), de to konkurrerende musikerorganisasjonene, avviser at de er ute etter Norsk Artistforbund.

– Midlene fra Gramo er holdt tilbake fordi det er avdekket omfattende økonomisk rot i Norsk Artistforbund. At vi skulle ønsket Norsk Artistforbund bort, er en urimelig påstand som dessuten ikke er korrekt, skriver Hans Ole Rian i MFO i en tekstmelding.

– Midlene fra Gramo er holdt tilbake fordi det er avdekket omfattende økonomisk rot i Norsk Artistforbund. At noen ønsker Norsk Artistforbund bort, er en påstand uten rot i virkeligheten, skriver Elin Aamodt i Gramart i sitt tilsvar.

Begge synes det er «en trist sak for de involverte, og da særlig medlemmene av Norsk Artistforbund».

– Jeg kan ærlig talt ikke forstå at noen skulle ha et slikt motiv, men det kan godt være Brendeland har oppfattet noe annet, sier Gramo-direktør Martin Grøndahl.(Vilkår)

Wiedswangs julekalender: Den brune julesuksessen
Kjetil Wiedswangs julekalender: Det gir en egen følelse å drikke gløgg i snøslaps på julemarked. Vår nyeste juletradisjon ble lansert av nazistene.
01:26
Publisert: