Våren 2015 ble strømmetjenesten Tidal kjøpt av rapperen Shawn ­Carter, kjent som Jay Z, og hans medinvestorer for 464 millioner svenske kroner. Men tapene i etterkant er blitt langt større enn kjøpssummen, og årsrapporten for 2017 viser slett ingen bedring.

DN skrev tirsdag om resultatene til datterselskapet Tidal Music as, hvor brorparten av Tidals omsetning sluses igjennom. Alle kostnadene blir derimot først synlige på konsernnivå, og da blir tallene langt rødere for Tidal.

Underskuddet endte på 312,3 millioner kroner, en halv million opp fra året før, viser årsrapporten til morselskapet Aspiro.

«Har ikke «tapt»»

På de tre årene siden rapperen Jay Z og hans gruppe kjøpte selskapet har de dermed gått med samlet underskudd på 863 millioner svenske kroner.

– Tidal ønsker å presisere i nettartikkelen at Jay Z og de andre eierne ikke har «tapt godt over en halv milliard kroner», men heller investert dette, skriver Daniel Barhom i Geelmuyden Kiese, som representerer Tidal i Norge.

Dokumentar: Strømmekuppet

Les dokumentaren om Tidals manipulering av Beyoncé og Kanye Wests lyttertall her.

Les saken

Sikter mot pluss

Aspiro skriver i rapporten at deres avtrykk i markedet «økte markant gjennom året» gjennom salg av Tidals tjenester.

Omsetningen har økt med oppunder 90 millioner kroner, eller 13 prosent, til tett oppunder en milliard svenske kroner. Markedslederen Spotify økte til sammenligning sin omsetning med litt over én milliard kroner, eller 40 prosent, i fjor.

DN har tidligere omtalt hvordan deres konkurrenter Spotify og Apple Music har vokst kraftig målt i antall abonnenter, mens Tidal til sammenligning har vokst lite.

Tidal har hatt store underskudd de siste årene, men ifølge årsmeldingen viser selskapets egne prognoser at de vil klare å oppnå positivt resultat og kontantstrøm i løpet av 2019. Hvordan de skal oppnå dette blir ikke forklart, og Tidal er ikke tilgjengelig for å avklare dette.

– Tidal har ingen ytterligere kommentarer utover det som står i regnskapene, skriver Barholm i Geelmuyden Kiese.

Trenger ikke penger

Aspiro melder om en liten nedgang i antall ansatte, men lønn er uansett ikke det som driver kostnadene i selskapet. Postene «tjenester og handelsvarer» og «øvrige eksterne kostnader» utgjør nesten 1,2 milliarder svenske kroner, mens personalkostnader står for 90,4 millioner. Store deler av utgiftene er betaling for rettigheter til musikk.

I fjorårets årsrapport skrev selskapet at det ville trenge ytterligere kapital for å opprettholde driften det neste året, men nå skriver det at de venter å klare seg gjennom 2018 uten ytterligere kapitaltilførsel. Det presiserer at dette kan endre seg ved uforutsette hendelser.

Skattekrav

DN har tidligere skrevet om hvordan Tidal har vært forsinket med betalinger til plateselskaper og artister. Men også svenske skattemyndigheter har slitt med å få pengene sine. I januar meldte svenske myndigheter et krav på litt over 20 millioner kroner mot Tidal til Kronofogden, som har ansvar for tvangsinndrivelse av pengekrav i Sverige.

Tidals revisor skriver i årsregnskapet at selskapet «ikke til rett tid og med rett beløp» har betalt «skattetrekk, sosiale avgifter (typisk trygdeavgift og arbeidsgiveravgift journ.anm.) eller moms». Det spesifiseres ikke hvilken av de ulike skattetypene det dreier seg om.

Kronofogden opplyser til DN at kravet nå nesten er gjort opp, og at det kun er noen tusen kroner utestående. ​(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Tidal-saken på tre minutter
DN dokumenterer massiv manipulasjon: Beyoncé og Kanye Wests lyttertall er manipulert med flere hundre millioner falske avspillinger.
02:57
Publisert: