Tono-sjef Cato Strøm valgte å anmelde strømmetjenesten Tidal til Økokrim 14. mai, basert på DNs avsløring om at lyttertallene for artistene Beyoncé og Kanye West er manipulert. Økokrim bekreftet søndag at de etterforsker saken som databedrageri.

Strøm mener det er helt nødvendig for tilliten til strømmetjenestene at Økokrim følger opp alvorlige mistanker.

– Det er helt nødvendig. Og etter det jeg forstår må dette også være i Tidals interesse, ettersom selskapet hevder at det selv har vært utsatt for ulovligheter, sier Strøm.

– Tror du på det?

– Jeg noterer meg at Økokrim sier i DN at de så langt ikke har mottatt informasjonen Økokrim har bedt om fra Tidal. Jeg synes det er veldig rart at Tidal ikke benytter muligheten til å få avklart dette en gang for alle, sier Strøm.

Dokumentar: Strømmekuppet

Les dokumentaren om Tidals manipulering av Beyoncé og Kanye Wests lyttertall her.

Les saken

Førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim viste søndag til uttalelser fra Tidal om at selskapet anser seg som fornærmet i saken, og mener Tidal derfor bør ha en egeninteresse i få informasjon på bordet som vil kunne si noe om en eventuell manipulasjon.

– Men vi venter fortsatt på at de skal komme med denne informasjonen til oss, sier Harbo-Lervik.

– Vi er i dialog med Økokrim. Det ville ikke være riktig å dele denne informasjonen med pressen, sa advokat Fredrik Berg, som representerer Tidal.

Strøm bekrefter at også Tono har hatt kontakt med Økokrim etter anmeldelsen, men ønsker ikke å kommentere innholdet i samtalene.

Strøm mener Økokrims etterforskning vil sende et signal til hele «strømmeverdenen» om at slike ting blir tatt på alvor.

– Vi har ikke grunnlag for å mistenke noen andre for å ha manipulert på noen som helst måte. Men vi tror det er viktig at alle parter i denne forretningsverden må ha tillit til at det drives etter lovlige, forretningsmessige metoder.

Tono krever inn penger på vegne av komponister og låtskrivere og inngår i et nettverk av tilsvarende organisasjoner verden over.

Strøm mener Tidal-saken har betydning langt utenfor Norges grenser. Derfor er han fornøyd med at Økokrim har bestemt seg for å etterforske saken.

– Det er så mange av våre rettighetshavere som blir påvirket, eller som er innblandet i dette. Siden dette er grenseoverskridende tjenester, påvirker saken også rettighetshavere i alle territorier der Tidal er representert, sier Strøm.

Radiotaushet fra Tidal

Tidal varslet tidlig at selskapet hadde engasjert et eksternt firma for å etterforske påstanden om manipulasjon og det Tidal kaller et «potensielt datainnbrudd».

– Det har gått et halvt år siden Tidal selv sa at de ville gjøre sine undersøkelser. Vi har ikke hørt noe, og jeg kjenner ikke til at andre har hørt noe heller, sier Strøm.

– Har Tono hatt møte eller telefonkontakt med Tidal og bedt om å få se Tidals egen granskning?

– Vi regner med at Tidal orienterer oss om sin egen granskning når den er gjennomført.

Tidal sier selskapet ser frem til å dele funnene av sine egne undersøkelser med «alle våre partnere» når arbeidet er ferdig.

Gramart vil ha mer åpenhet

Artistorganisasjonen Gramart fulgte Tono hakk i hæl og anmeldte Tidal til Økokrim 16. mai 2018.

Gramart er representert av advokat Stine Helén Pettersen i advokatselskapet Bing Hodneland. Hun sier alle som bruker strømmetjenester, tjener på at saken blir ettergått og etterlyser mer åpenhet.

– Slik strømmetjenestene er lagt opp er det ingen automatikk i at hverken brukere eller rettighetshavere har reelle muligheter til å undersøke om de data utbetalingene er basert på stemmer, enten det har sin årsak i kunnskap, tilgang eller økonomi. Dersom en rettighetshaver eller avtalepart med Tidal hadde ønsket å selv undersøke påstandene fra Tidal ville det ha vært en tilnærmet umulig oppgave av hensyn til kostnadsbildet alene, så når slike urovekkende opplysninger kommer frem i media er det betryggende og viktig at instanser som Økokrim bruker de nødvendige ressurser for å undersøke riktigheten av opplysningene, sier Stine Helén Pettersen.

Tidal: «Vi er i dialog med Økokrim»

Tidal har hele tiden nektet for at det har foregått manipulasjon og mener selskapet er utsatt for en svertekampanje fra DN.

«Tidal er ikke mistenkt i etterforskningen. Vi er fortsatt i dialog med Økokrim. Helt fra begynnelsen har DN sitert dokumenter som dere ikke har delt med oss på tross av gjentatte forespørsler», skriver selskapet i en epost til DN.

Og fortsetter:

«DN har flere ganger kommet med påstander basert på informasjon vi tror kan være forfalsket, endret, eller som faktisk ikke finnes. Inntil vi får tilgang til dokumentene kan vi derfor ikke vite, eller kommentere på, om denne informasjonen er autentisk. Vi ber dere derfor vennligst igjen om å sende oss dokumentene som dere baserer artiklene deres på.»

Svar fra DN

DN har sendt Tidal en rekke utdrag fra lytterloggene avisen har fått tilgang til i forkant av publiseringen i mai i fjor. I tillegg fikk Tidal en 74 sider lang rapport fra NTNUs Center for Cyber and Information Security, som analyserte materialet. Den inneholdt pseudokode, som enkelt forklart er en oppskrift på hvordan forskerne undersøkte materialet.

Av hensyn til kildevernet har ikke DN utlevert hele databasen avisen har fått tilgang til.

– Tidal kunne lett sjekket våre funn i sin database. Ved å bruke opplysningene i rapporten kan de sjekke sine egne data opp mot våre. Vi har sjekket tallene i vår database opp mot de tallene Tidal selv har publisert, og de stemmer. Likevel sier Tidal at våre tall er feil. Vi venter fortsatt på en forklaring, sier featureredaktør Gry Egenes i Dagens Næringsliv.

Og fortsetter:

– Tidal har gjennomgående ikke svart på et eneste konkret spørsmål om strømmetallene. Dette er spørsmål en hel bransje ønsker svar på. Vi er spent på om Økokrim får flere svar fra Tidal enn oss.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DN på NHO-middagen: Dette gjør topplederne når de skal være skikkelig snille
01:53
Publisert: