9. mai avslørte DN omfattende manipulasjon av lyttertallene til artistene Beyoncé og Kanye West på strømmetjenesten Tidal.

Ni dager senere annonserte Tidals administrerende direktør Richard Sanders at selskapet henter inn et eksternt cybersikkerhetsfirma for å undersøke det de selv beskrev som et «potensielt datainnbrudd», som selskapet mente lå til grunn for DNs artikler.

Flere aktører stusset over Tidal-sjefens fokus i selskapets første pressemelding om DNs avsløringer.

– Jeg blir mistenksom når svaret fra Tidal er at de ikke vil komme til bunns i saken, men å finne lekkasjer. Prioriteringen deres bør være å gjenopprette tilliten, både mot brukere, musikere og komponister, sa forbundsleder Hans Ole Rian i Musikernes Fellesorganisasjon.

Onsdag kveld ble det kjent at organisasjonen anmelder Tidal til Økokrim, det er den fjerde anmeldelsen av strømmeselskapet.

Tidal-direktør Richard Sanders.
Tidal-direktør Richard Sanders. (Foto: Alexandra Wyman)

Krisehåndteringshjelp

Ett døgn etter den fjerde anmeldelsen av strømmetjenesten kom en ny pressemelding fra Tidal, denne gangen på norsk og utsendt av Daniel Barhom i det norske kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese.

Her annonserer Tidal at det innleide cybersikkerhetsfirmaet ikke bare skal undersøke «et potensielt datainnbrudd», men også potensiell manipulasjon av dataene.

– Som tidligere kommunisert og basert på ønske om åpenhet, har vi engasjert et tredjeparts cybersikkerhetsfirma som skal undersøke alle sider ved datainnbruddet. Gjennomgangen vil også ta for seg påstandene om manipulasjon av data, står det i meldingen.

Undersøkelsene er igangsatt, men ikke avsluttet, men Tidal er klare på hva de mener om DNs påstander om manipulerte strømmetall.

– Som vi hele tiden har kommunisert, avviser vi og bestrider vi disse påstandene, skriver Tidal i meldingen.

Kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese hjelper Tidal med krisehåndtering. Her ved toppsjef Hans Geelmuyden.
Kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese hjelper Tidal med krisehåndtering. Her ved toppsjef Hans Geelmuyden. (Foto: Per Thrana)

Ber publikum om å ikke konkludere

– Så langt har vi ikke mottatt harddisken som hele historien til Dagens Næringsliv er basert på. På nåværende tidspunkt kan vi derfor ikke si noe om harddisken faktisk kom fra oss eller hva som skjedde med dataene etter det potensielle datainnbruddet, skriver selskapet.

Videre anklager Tidal Dagens Næringsliv for å ha misforstått håndteringen av royalty-utbetalinger i musikkbransjen.

–Artiklene i Dagens Næringsliv har vist en manglende forståelse for hvordan royalty-betalinger blir håndtert. Påstandene ville ikke gitt økonomisk mening for verken Tidal eller artistene. Verken Tidal, eller de spesifikke artistene, ville fått økonomiske fordeler hvis påstandene var sanne, heter det videre i pressemeldingen.

DN-redaktør Amund Djuve svarer lengre ned i denne artikkelen.

Tidal skriver at de ser frem til å fortelle både artister, fans og partnere hva som faktisk har skjedd i saken, etter at cybersikerhetsselskapet er ferdig med sine undersøkelsen.

– Vi ber om at offentligheten ikke konkluderer i denne saken før undersøkelsene er gjennomført, skriver de.

Sjefredaktør i Dagens Næringsliv, Amund Djuve, tar påstandene fra Tidal med ro.
Sjefredaktør i Dagens Næringsliv, Amund Djuve, tar påstandene fra Tidal med ro. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Tidal kunne lett sjekket

Sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv har lest fredagens pressemelding fra Tidal.

– Jeg registrerer at Tidal for første gang siden vi publiserte vår dokumentar, sier at de skal undersøke påstandene om manipulasjon av egne data. Jeg registrerer også at de ber offentligheten om å ikke konkludere i denne saken før Tidals undersøkelser er avsluttet. Samtidig konkluderer de selv, før undersøkelsen er avsluttet, med at påstandene om manipulasjon er uriktige, sier Djuve.

Sjefredaktøren forteller at DN ga Tidal en rekke kundelogger fra harddisken i god tid før publisering av dokumentaren.

– Tidal kunne lett sjekket våre funn i sin database. I tillegg ga vi dem på forhånd en NTNU-analyse av databasen, gjort av landets fremste eksperter på området. Denne er også publisert i sin helhet på nett. Rapporten er skrevet på en slik måte at Tidal enkelt kan ettergå våre funn. Ved på bruke opplysningene i rapporten kan de ta ut nøyaktig de samme dataene som vi har gjort, og sjekke sine egne resultater opp mot våre, sier Djuve.

Om påstandene fra Tidal om DNs manglende forståelse av royaltyutbetalinger til artister, sier Djuve dette:

– Det er vanskelig for meg å forstå hva Tidals innleide krisehåndterings-rådgiver fra Geelmuyden Kiese mener med dette. Strømmeinntektene fra en tjeneste som Tidal fordeles etter markedsandel. Hvis noen artister får større fortjeneste på grunn av manipulerte tall, betyr det at andre får mindre. Det er derfor bransjeorganisasjoner har anmeldt selskapet, og artister har trukket seg fra tjenesten etter avsløringen, sier sjefredaktør Djuve.(Vilkår)