- Dersom det stemmer at det er foretatt manipulering av avspillingsresultater er dette beklagelig for hele bransjen og tilliten mellom aktørene. Jeg håper at det raskt blir ryddet opp i denne saken, sier kulturminister Trine Skei Grande til DN.

DN har i en dokumentar avdekket omfattende manipulering av avspillingsdata i den norskutviklede musikkstrømmetjenesten Tidal. Kulturministeren understreker at saken ikke er på departementets bord.

- Dette dreier seg om forvaltning av rettigheter - som i utgangspunktet er en sak mellom partene, som departementet ikke går inn i, sier Grande.

320 millioner falske avspillinger

En gruppe ved NTNU analyserte på oppdrag fra DN Tidals brukerlogger. Til sammen ble det funnet mer enn 320 millioner falske avspillinger av Kanye West- og Beyoncé-sanger. Det har gitt de to superstjernene og deres plateselskaper utbetalinger på bekostning av andre artister. Tidal benekter manipulasjon.

DNs avsløring har gått verden rundt og utløst sterke reaksjoner.

I Norge gikk rettighetsorganisasjonen Tono mandag til Økokrim for å anmelde saken. Og artistorganisasjonen Gramart varslet at den vil kreve pengene tilbake for sine medlemmer.

I Danmark har Tonos søsterorganisasjon, Koda, besluttet å iverksette en uavhengig revisjon av Tidals data.

- Åpenbart en sak som politiet må se på

Stortinget stemte tirsdag over forslag til ny Åndsverklov. Hovedmålet med loven er å sikre rettighetshaverne inntekter og klargjøre og forenkle reglene for bruk av åndsverk.

Silje Hjemdal representerer Frp i Stortingets Familie- og kulturkomité. Hun mener politiet må ta tak i Tidal-saken.

- Det skal ikke være slik at det er enklere å slippe unna med å stjele inntekter fra åndsverk enn andre former for tyveri, skriver hun i en tekstmelding til DN.

- Dette er åpenbart en sak som politiet må se på. På generelt grunnlag er det politi, og ikke politikere, som må gå inn i enkeltsaker. Hvis det er hull i loven må vi komme tilbake til dette, men jeg kan ikke se nå at det er mangler i loven, skriver Hjemdal.

- Kulturministeren må på banen

Stortingsrepresentant fra SV, Freddy André Øvstegård, mener kulturministeren bør ta grep.

- Det er dypt alvorlig om enkelte aktører jukser i strømmemarkedet, spesielt fordi det kan gå utover norske artisters rettmessige vederlag. Jeg mener Trine Skei Grande må komme på banen og forsikre norske rettighetshavere at de får sine rettmessige vederlag, sier Øvstegård.

Høyres representant i kulturkomiteen, Tage Pettersen, mener det er snakk om bedrageri dersom det DN har avslørt stemmer.

- Dersom det viser seg at dette er riktig, vil det i tilfelle være et spørsmål om bedrageri. Det er utenfor åndsverklovens virkeområdet. Når det er sagt, så er et av formålene med loven å gjøre den mer teknologinøytral. Det betyr at de samme reglene langt på vei skal gjelde for de digitale flatene som for de fysiske formatene. Bedrageri er med andre ord bedrageri enten man oppgir for mange solgte plater eller for høyt antall strømminger, skriver Pettersen i en tekstmelding.

Se flere reaksjoner fra politikere nederst i saken.

Mener dataene er stjålet

Tidal har ikke besvart DNs henvendelser om denne saken og hittil har ikke selskapet villet svare detaljert på spørsmål om hva som har skjedd.

Til internasjonal presse har Tidal kalt DNs journalistikk «en svertekampanje» og sier selskapet « vil bekjempe disse påstandene med full kraft.»

Tidals advokat, Jordan W. Siev, har tidligere hevdet overfor DN at dataene som omtales er stjålet og at DN utviser fullstendig mangel på forståelse av dataene.

– Tidal benekter uttrykkelig å ha «manipulert» strømmetallene for en artist eller sang på noen måte, eller å ha «endret royaltyutbetalinger» til rettighetshavere, skriver Siev til DN.

Flere reaksjoner

Marianne Haukland, Høyre:

- Hvis tilliten forsvinner fra de digitale distribusjonssystemene som Spotify, Netflix og Tidal har bygget opp, frykter jeg at det vil bli mer ulovlig distribusjon av musikk igjen. I dag foretrekker mange artister å bruke disse tjenestene, som sikrer tilgjengelighet og et system for betaling fra brukerne. Forsvinner tilliten, frykter jeg at denne forretningsmodellen svikter og det blir mer ulovlig strømming. Den nye Åndsverkloven sikrer at man kan rettsforfølge ulovlig strømming.

Kristin Ørmen Johnsen, Høyre:

- Dette er et spørsmål om bedrageri, jeg kan ikke se at bedrageri omfattes av åndsverksloven, fordi åndsverksloven har som formål å ivareta rettighetene til til skapende og utøvende kunstnere. Når det er sagt er dette et tillitsbrudd mellom strømmetjenesten og dens brukere. Det er alvorlig i en tid hvor bransjen er hardt presset og kampen kronene er hard.

Åslaug Sem-Jacobsen, Sp:

- Tidal-saken er jo en skandale. Jeg mener vi kan slå det fast siden det ikke har kommet fram noe jeg har registrert som skulle tilsi at faktaene saken bygger på, ikke er korrekt. Tidal har ikke kommet opp med noen god forklaring på funnene i saken, og det sier ganske mye. Saken får meg til å krysse fingrene for at den nye reviderte Åndsverkloven vi har vedtatt tirsdag, vil være hensiktsmessig i møtet med ny teknologi og nye måter å formidle og konsumere musikk på framover. Nå er det viktig å få fakta på bordet og jeg støtter ønskene fra Tono og Gramart om full revisjon av selskapet.(Vilkår)

Tidal-saken på tre minutter
Beyoncé og Kanye Wests lyttertall er manipulert med flere hundre millioner falske avspillinger
02:57
Publisert: