DN avslørte i en dokumentar publisert 9. mai at Beyoncés og Kanye Wests lyttertall er manipulert på strømmetjenesten Tidal. Til sammen er det funnet mer enn 320 millioner falske avspillinger.

Ni dager senere annonserte Tidals administrerende direktør Richard Sanders at selskapet henter inn et eksternt cybersikkerhetsfirma for å undersøke et «potensielt datainnbrudd», som selskapet mente lå til grunn for DNs artikler. Flere aktører stusset over Tidal-sjefens fokus.

– Jeg blir mistenksom når svaret fra Tidal er at de ikke vil komme til bunns i saken, men å finne lekkasjer. Prioriteringen deres bør være å gjenopprette tilliten, både mot brukere, musikere og komponister, sa forbundsleder Hans Ole Rian i Musikernes Fellesorganisasjon.

Onsdag anmeldte han Tidal til Økokrim, det er den fjerde anmeldelsen av strømmeselskapet.

Hyret krisehjelp

Ett døgn etter den fjerde politianmeldelsen, kom en ny pressemelding fra Tidal. Denne ble sendt fra rådgiver og fagansvarlig for krisekommunikasjon, Daniel Barhom, i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese. I meldingen annonserer Tidal for første gang at det vil granske egne data.

– Som tidligere kommunisert og basert på ønske om åpenhet, har vi engasjert et tredjeparts cybersikkerhetsfirma som skal undersøke alle sider ved datainnbruddet. Gjennomgangen vil også ta for seg påstandene om manipulasjon av data, står det i meldingen.

Selv om undersøkelsene ikke er avsluttet, er Tidal tydelige på hva som er selskapets standpunkt:

– Som vi hele tiden har kommunisert, avviser vi og bestrider vi disse påstandene, står det.

Advokat reagerer

I den nye pressemeldingen skriver Tidal også at Dagens Næringsliv mangler forståelse for hvordan royaltyutbetalinger blir håndtert. «Hverken Tidal, eller de spesifikke artistene, ville fått økonomiske fordeler hvis påstandene var sanne», skriver selskapet.

Stine Helén Pettersen, advokat og partner hos Bing Hodneland advokatselskap DA, representerer artistforeningen Gramart, og er ikke overbevist av Tidals påstand om at ekstra avspilling ikke gir økonomiske fordeler for artistene som ifølge DNs funn har fått registrert for mange avspillinger.
Stine Helén Pettersen, advokat og partner hos Bing Hodneland advokatselskap DA, representerer artistforeningen Gramart, og er ikke overbevist av Tidals påstand om at ekstra avspilling ikke gir økonomiske fordeler for artistene som ifølge DNs funn har fått registrert for mange avspillinger. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Denne påstanden får artistenes interesseorganisasjon Gramart til å reagere.

– Det er vanskelig å se hvordan dette kan være riktig, siden systemet er basert på at artister med flest strømminger blir vektet mot de med færre strømminger når utbetalingene skal gjøres, sier advokat Stine Helén Pettersen, som representerer Gramart.

Hun understreker at Gramart er positive til at Tidal nå setter i gang undersøkelser og mener det virker som Tidal ønsker åpenhet om funnene. Men hun understreker at hele rapporten bør offentliggjøres.

– Dersom ikke selve rapporten fra selskapet Tidal har engasjert blir delt og man kun vil få tilsendt Tidals tolking av funnene, vil det være vanskelig for Gramart og øvrige som er berørt av dette å kunne etterprøve det Tidal velger å kommunisere av funn, sier hun.

DN har bedt Tidal forklare påstandene i pressemeldingen, samt å si om de vil legge frem hele rapporten de mottar fra sikkerhetsselskapet.

Anmeldt fire ganger

Totalt har Økokrim nå mottatt fire anmeldelser mot Tidal i etterkant av DNs dokumentar.

– Vi er av den klare oppfatning at det er svært viktig at saken også etterforskes, fortrinnsvis av Økokrim, som en uavhengig tredjepart. Å få avklart om det har skjedd en manipulasjon av strømmetallene i Tidal, er avgjørende for at lyttere, artister og plateselskapene skal kunne ha den nødvendige tilliten til strømmetjenester som Tidal, sier Pettersen.

I tillegg til anmeldelsen fra Gramart, er det kommet anmeldelser fra rettighetsorganisasjonen Tono, plateselskapsforeningen Fono og Musikernes fellesorganisasjon. ​

Økokrim bekrefter overfor DN at de har mottatt fire anmeldelser av Tidal, men ønsker ikke å kommentere saksgangen.

– Vi gjennomgår anmeldelsene, og kan ikke kommentere disse ytterligere, sier kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe i Økokrim til DN.

– Vanskelig å forstå

Sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv har lest fredagens pressemelding fra Tidal.

– Det er vanskelig for meg å forstå hva Tidals innleide krisehåndteringsrådgiver fra Geelmuyden Kiese mener med dette. Strømmeinntektene fra en tjeneste som Tidal fordeles etter markedsandel. Hvis noen artister får større fortjeneste på grunn av manipulerte tall, betyr det at andre får mindre. Det er derfor bransjeorganisasjoner har anmeldt selskapet, og artister har trukket seg fra tjenesten etter avsløringen, sier Djuve.

DN sendte fredag ettermiddag flere spørsmål til Tidal-ledelsen og deres norske presseansvarlige hos Geelmuyden Kiese, men har ikke mottatt svar. (Vilkår)