Myklebust fratrer som selskapets generaldirektør 2. mai, og overtar etter Einar Kloster. Kloster har i nesten ti år vært medlem av styret, hvorav de siste fire år som formann. Ifjor høst varslet han ønske om avløsning i løpet av 2001. Benedicte Berg Schilbred, som har vært medlem av styret siden 1990, har også ønske å tre tilbake.

Bedriftsforsamlingen har valgt Ingvild Myhre og Elisabeth Grieg som nye styremedlemmer. Ingvild Myhre er utdannet sivilingeniør og er administrerende direktør i Telenor Mobil. Elisabeth Grieg er administrerende direktør og styreleder i Grieg International AS og har tidligere vært ansatt i Star Shipping og Bergen Bank. Bedriftsforsamlingen har i tillegg gjenvalgt de ansattes representanter til styret, mens de gjenværende aksjonærvalgte styremedlemmer først er på valg neste år. Tom Wachtmeister vil fratre i løpet av året idet han når selskapets aldersgrense på 70 år for styremedlemmer.

Hydros langvarige praksis med at generaldirektøren også er medlem av styret avsluttes ved dette styrevalget. Dette har sammenheng med at styret gjennom det siste året har fastlagt en justert fordeling av arbeidsoppgaver for styre og administrasjon. I korthet går dette for styrets vedkommende ut på å sikre best mulige vilkår for å arbeide med selskapets overordnede strategi og forretningsplanlegging, samt ivareta tilsynsfunksjonen, opplyser Hydro i en pressemelding.

Faktaboks:

Det nye Hydro-styret(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.  • Egil Myklebust, formann
  • Borger A. Lenth, viseformann
  • Elisabeth Grieg
  • Ingvild Myhre
  • Gudmund Per Olsen (valgt av ansatte)
  • Anne Cathrine Høeg Rasmussen
  • Odd Semstrøm ( valgt av ansatte)
  • Tom Wachtmeister
  • Per Wold ( valgt av ansatte )