- Giganten Kinas ambisiøse overgang fra en investeringsdrevet, hurtigvoksende økonomi med store ubalanser til en moden og mer saktevoksende økonomi er en joker for de globale vekstutsiktene, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Hun og de fire andre økonomene i DNs makropanel svarer på spørsmål om hvilke internasjonale forhold som blir viktigst for verdensøkonomien i tiden fremover.

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets nevner utviklingen i Kina som ett av tre avgjørende spørsmål i 2015. De to andre mener han handler om oljepris og hvorvidt den Europeiske sentralbanken (ECB) vil påbegynne fullskala kvantitative lettelser.

- Vil 2015 bli vendepunktet i Kina? Jeg tror ikke det, men risikoen er der, sier han.

Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB Norge legger til «politisk risiko» på listen.

- Situasjonen i Russland er urovekkende, sier hun.

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand peker også på USA.

- Hvorvidt den amerikanske økonomien klarer holde global vekst oppe mens det fortsatt er lav vekst i Eurosonen, er et av de viktigste spørsmålene, mener han.

Dette er makropanelet: Se oversikt nederst i saken!

Omslag

Mens økonomene både håper og tror på en myk landing i Kina, understreker Chen at lavere veksttakt og endring av vekstdrivere uansett vil påvirke omverden.

- Når Kina går fra å være investeringsdrevet til å bli mer konsumdrevet, kan det ha enorme konsekvenser for den globale økonomien, sier han.

- Satt på spissen, skal de gå fra å bygge veier og boliger til å klippe hverandres hår og spise på restauranter. Det vil si gå fra økende råvare- og energikonsum til mer tjenestekonsum. Sistnevnte gavner innenlandsk servicenæring, men neppe oljeproduksjonen i Norge eller andre råvareeksportører, sier Chen.

Tre punkter

Mens Blomgren i SEB Norge kaller situasjonen i Russland «urovekkende», er hun positiv til USA:.

- Jeg tror på en sterk gjeninnhenting og at den amerikanske sentralbanken (Fed) vil heve renten i løpet av sommeren. Det vil styrke dollaren, noe som er til hjelp for mange andre land som sliter med svak vekst og er avhengig av lav valutakurs, mener hun.

Blomgren viser videre til at mange land fremdeles er avhengig av pengepolitisk stimulans. Haugland i DNB Markets mener den høye gjeldsbyrden i viktige industriland vil «fortsette å legge en demper på veksten i overskuelig framtid».

- Forhåpentligvis styrer vi unna nye perioder med uro i finansmarkedene knyttet til dette temaet. Reformvilje- og evne i viktige medlemsland, og fremdrift i arbeidet med å knytte valutaunionen nærmere sammen politisk, vil være avgjørende for at eurosonen kommer tilbake for fullt, sier hun.

Oljefall

En lenge varslet nedgang i aktiviteten på norsk sokkel til neste år forsterkes av at oljeprisen har falt med omtrent 40 prosent siden i sommer.

- Det kraftige fallet i oljeprisen vil ha stor betydning for verdensøkonomien, slår sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management fast.

Oljeprisfallet kan ikke minst skape noen nye usikkerhetsmomenter, som for eksempel en kraftig forverring av den økonomiske situasjonen i Russland, påpeker han.

- Oljeprisfallet vil også føre til lavere inflasjon globalt, men det er ingen trussel etter mitt syn. Lavere inflasjonsforventninger vil derimot motivere til nye kvantitative lettelser fra ECB, som vil få en positiv effekt på markedene, sier Wilhelmsen.

For verdensøkonomien som helhet, er et lavere oljeprisnivå gode nyheter, mener økonomene.

- Ettersom oljeprisfallet i stor grad er tilbudssidedrevet, vil det gi en positiv stimulans - særlig til amerikansk økonomi, sier Wilhelmsen.

Syed viser til egne prognoser, som sier at oljeprisen skal stige til 75 dollar fatet i 2015 og til 88 dollar fat i 2016 fra dagens nivå på rundt 60 dollar fatet.

-  Tar vi feil og oljeprisen forblir på dagens ekstremt lave nivåer, vil dette virke positivt for verdensøkonomien, sier Syed.

På DN.no søndag: Dette tror makropanelet om boligprisene i 2015.

Tidligere saker:
- Dette har forandret risikobildet i Norge
Dette blir helt avgjørende for norsk økonomi i 2015
Slik påvirker oljefallet din økonomi i 2015
Dette koster én euro og én dollar i 2015  

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.