1. januar får Norge nye universiteter og høyskoler. Da fusjonerer i alt 16 institusjoner over hele landet og blir til fem nye.

Dermed er ikke Universitetet i Oslo lenger landets største. Fra nyttår tar NTNU formelt over tronen når det slår seg sammen med høyskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Gigantuniversitetet får hovedsete i Trondheim og nesten 40.000 studenter.

De fire andre nye skolene er:

 • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
  Sammenslåing av Universtietet i Tromsø, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad. Høgskolen i Finnmark er allerede slått sammen med universitetet.
   
 • Nord universitet
  Sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskole i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna.
   
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
  Høgskolen i Telemark slår seg sammen med nylig fusjonerte Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Institusjonen har ambisjoner om å bli universitet i løpet av kort tid.
   

 • VID vitenskapelig høgskole
  De private institusjonene Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien, Diakonhjemmet høgskole og Misjonshøgskolen fusjonerer.

Se interaktivt kart over Norges nye universiteter og høyskoler nederst i saken.

Skepsis i vest

Bortsett fra de to kristne privatskolene Haraldsplass og Betanien i Bergen og Høgskolen i Ålesund er det ingen skoler på Vestlandet på listen.

Mange institusjoner i vest har kjempet mot kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens (H) planer om å redusere antall høyere utdannelsesinstitusjoner. Arbeidet med den såkalte strukturreformen begynte før sommeren 2014.

Etter utallige «dialogmøter» i vest er det fortsatt ikke kommet konkrete løsninger som departementet er fornøyd med.

– Hvorfor har dere ikke klart å få institusjonene på Vestlandet til å fusjonere?

– Det har vært større skepsis blant institusjonene der. Jeg tror det kan sies så enkelt, sier Røe Isaksen.

- Ikke svar på oppgaven

Etter å ha stått på bakbena og insistert på fortsatt å være selvstendige, er det nå kommet noen forslag på bordet.

Høgskolene i Bergen, Sogn og Fjordane og Stord/Haugesund utreder en sammenslåing.

I tillegg melder departementet at Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Volda har hatt «dialog om tettere samarbeid». Høyskolene i Lillehammer, Molde og Volda har foreslått «en formalisert allianse».

– Er du fornøyd hvis resultatet av fusjonsprosessen blir «tettere samarbeid»?

– Et ekstra administrativt ledd som skal styre en løs allianse eller ha noen felles møter er ikke et svar på oppgaven vi har gitt. Vi ønsker færre institusjoner, og det betyr at man slår seg sammen, sier Røe Isaksen.

Men tålmodigheten er ikke slutt helt ennå. Røe Isaksen sier departementet har myndighet til å tvangssammenslå, men «tror ikke vi kommer dit».

Kunnskapsministeren har i stedet tro på at fusjonene andre steder i landet vil få fart på prosessen.

– Vi starter ikke med pisk. Vi starter med å be institusjonene ta et langt og hardt blikk i speilet og vurdere sin egen posisjon og situasjon. Når Østlandet, Nord- og Midt-Norge samler seg og får store institusjoner, vil Vestlandet se at de kan få problemer hvis de skal fortsette å være så mange små institusjoner. Dette er institusjoner som skal konkurrere om de samme studentene og forskningsmidlene, sier han.

Her er de nye skolene

Trykk på institusjonene for å få mer informasjon om fusjonene.

 &lt;/p&gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="paid"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Kunnskapsdepartementet" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Torbj%C3%B8rn_R%C3%B8e_Isaksen" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:NTNU" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Universitetet_i_Oslo" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Utdannelse" relevance="1.0"/&gt;&lt;/content&gt;&lt;/escenic&gt;</p></div>(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.