Norge bekreftet sin status som annerledeslandet i 2012, skriver makroøkonomene Kjersti Haugland og Kyrre Aamdal i DNB Markets i sin ferske rapport om økonomiske utsikter.

Vi har vært preget av høy aktivitetsvekst, ledighetsfall og et friskt lønnsoppgjør.

Nå kan imidlertid vinden være i ferd med å snu for annerledeslandet.

To viktige vekstpilarer i norsk økonomi, olje- og boliginvesteringene, vil nemlig trolig miste betydning i løpet av de neste årene, spår økonomene.

Sterkt, men halvering
Petroleumsinvesteringene vil være en sentral vekstdriver for norsk økonomi i år som i fjor. Men DNB legger til grunn en investeringsvekst på 10 prosent i år:

- Dette er sterkt, men likevel nær en halvering fra fjorårets svært friske 17 prosent. Neste år ser vi for oss at veksten halveres igjen, for så å gå over i tilnærmet flat utvikling i 2015/2016, tror Haugland og Aamdal.

Det betyr at norsk økonomi i løpet av de neste årene vil miste en viktig vekstdriver.

- Den viktigste begrunnelsen er at nivået på oljeinvesteringene nå er blitt svært høyt. Oljeinvesteringenes andel av fastlands-BNP kommer opp i nesten 9 prosent neste år. Potensialet for videre vekst er begrenset, selv medregnet konsekvensene av nye funn i Nordsjøen og Barentshavet. En gradvis avtakende oljepris vil også bidra til å dempe investeringslysten, heter det i rapporten.

Stagnerende boligpriser
Den andre viktige vekstpilaren som kommer til å forsvinne er boliginvesteringene.

- Neste år venter vi at boligprisene stagnerer, for så å avta noe de to neste årene. Svakere inntektsvekst, økende ledighet, strammere kredittpraksis, noe høyere utlånsrenter samt flere boliger på markedet vil bidra til dette.

Når boligmarkedet kjølner vil også boligbyggingen avta, tror DNB.

- Dermed mister norsk økonomi enda en sentral vekstdriver.

Renten på stedet hvil
Bortfallet av de to vekstdriverne vil få brede konsekvenser:

- Det fører med seg oppgang i ledigheten og mer moderate lønnsoppgjør. Norges Banks styringsrente vil forbli på stedet hvil helt frem til høsten 2014, men myndighetenes nye verktøy for å få ned kredittveksten vil trolig gi resultater, skriver de.

- Det vil føre til at husholdningene vil redusere sp#229en for å holde forbruksveksten rundt dagens nivå også på to-tre års sikt., selv om boligprisene når toppen i løpet av neste år.

DNB tar også høyde for at renten kan settes opp raskerer dersom det kommer rente- og aktivitetsoppgang ute. Men tror heller at et annet scenario er mer sannsynlig:

- Den nærmeste tiden er det likevel en risiko for at sterkere krone vil kunne føre til rentekutt, skriver Haugland og Aamdal.

Les også:

Boligprisfallet rykker nærmere

3 forhold som hindrer supervekst i verden (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.