I april 2014 kappet Arne Vigeland (41) uthuset til Wenche og Roger Waage på Nesøya i to. Også støttemuren til naboene Helge og Walther Medin ble revet.

Nå har Asker og Bærum tingrett i sivilsak kommet til at familien Waage og Medin har eksklusiv bruksrett til arealene, hvilket også betyr at rivingen at uthuset var ulovlig, skal vi tro Waage og Medins advokat Sverre Skogrand.

- Det er neppe tvilsomt at rivingen var ulovlig, sier han.

Spørsmålet om lovligheten av rivingen skal tingretten ta stilling til i straffesaken mot Arne Vigeland som er berammet til 17. og 18. desember.

Vigeland er tiltalt for grovt skadeverk.

Les også: Ekteparets sjokkmøte med restene av uthuset.

Får ikke sette opp gjerde

I den sivile saken legger tingretten til grunn en avtale som ble inngått i 2010, som sier at Waage og Medin får beholde sine «ikke tinglyste servitutter» og bruke disse arealene slik de alltid har gjort.

Retten har også besluttet at Vigeland ikke får sette opp gjerde på det aktuelle området, som hittil har vært en midlertidig avgjørelse.

Vigeland må betale 120.000 i saks-omkostninger til saksøker.

- De er fornøyde. Resultatet er som forventet, sier Sverre Skogrand.

Saken fortsetter etter bildet.

- Hele fundamentet er borte, bærebjelker og alt, fortalte Wencke Waage da hun fikk se det delte uthuset i april 2014.
- Hele fundamentet er borte, bærebjelker og alt, fortalte Wencke Waage da hun fikk se det delte uthuset i april 2014. (Foto: Thomas Haugersveen)

Anker dommen

Skjønnsretten avgjorde for et år siden at Vigeland ikke har rett til å sette opp gjerde på det aktuelle bruksområdet.

Denne avgjørelsen ble stadfestet av tingretten og senere lagmannsretten.

Nå ble gjerdesaken igjen tatt opp i tingretten, i sammenheng med striden om eiendomsrett og bruksrett.

- Denne saken omhandler eiendomsrett og bruksrett til et omtvistet areal og Vigelands rett til å sette opp gjerde i tilknytning til dette arealet. Vi er uenige i dommen, og den vil bli anket. Utover dette har vi ingen kommentarer, sier Ulrik Rød Karlsson i Arntzen de Besche advokatfirma, på vegne av Vigeland.

- Sterkere enn janteloven

Bildene av det halverte uthuset skapte stor oppmerksomhet etter at DN omtalte saken, og også svenske, og danske medier gjenga nabodramaet.

Arne Vigeland innrømmet rivingen og at han ikke hadde tillatelse, overfor DN 8.april.

- Eiendomsretten gjelder fortsatt, den er enda sterkere enn janteloven, sa Vigeland.

Ekteparet Wenche og Roger Waage fikk uthuset delt i to av naboen etter en tomtekonflikt mens de var på ferie i Spania.
Ekteparet Wenche og Roger Waage fikk uthuset delt i to av naboen etter en tomtekonflikt mens de var på ferie i Spania. (Foto: Thomas Haugersveen)
Han hevdet kommunen har kjent uthuset ulovlig, og at det han hadde gjort, var «å bringe arealet tilbake til sin ikke-ulovlige tilstand». Dagen etter trakk han seg fra alle verv i Asker Høyre. Vigeland har sittet i styret i Nesøya krets av Asker Høyre, og vært styremedlem i Østre Nesøya Vel og i Nesøya Felles Vel.

Det kommer frem av den nylige sivilsaken at Waage ikke har eiendomsrett på arelaet der uthuset stod, men det var bruksretten som ble lagt til grunn i slutningen.

 

Les også:

Rev halve naboens uthus  

Sjokkmøte med delt uthus  

Uthus til 443.000  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.