DNB legger idag frem årets første utgave av "Økonomiske analyser".

I rapporten, som gir detaljerte, oppdaterte prognoser på den økonomiske utviklingen i verdens viktigste økonomier, er det naturlig nok Norge som vies størst oppmerksomhet. Og i Norge er det én faktor som opptar folk spesielt: Hvordan vil boligprisene utvikle seg i årene fremover?

I sin rapport fra august i fjor spådde DNB at <b>boligprisene vil bremse og falle.</b>

Siste år med høy vekst
Nå synes banken å være enda sikrere på utviklingen i årene som kommer. I den siste prognosen har nemlig DNB ytterligere justert ned forventet prisvekst i den nærmeste tiden, og forsterket forventet prisfall når det kommer.

Mens DNB i august spådde prisvekst på 3,0 prosent i 2014, tror de nå bare på 2,0 prosent prisvekst neste år. I sin forrige rapport trodde DNB at boligprisene ville utvikle seg negativt i 2015. Det tror de fortsatt, men nå tror de at prisfallet ikke blir på bare 0,5 prosent, men 1,5 prosent.

Les mer fra dagens rapport:
Nå snur det for norsk økonomi: Varsler ledighetshopp, lønnsstopp og lånepropp

<b>3 forhold som hindrer supervekst i verden</b>

I forrige nedgangsperiode fra 2007 til 2008 falt prisene til sammen 14 prosent. Siden bunnen før jul 2008 har prisene steget 44 prosent.

DNBs økonomer peker i sin rapport på fem grunnleggende faktorer i norsk økonomi som de mener vil føre til negativ prisutvikling i boligmarkedet.

  • Svakere inntektsvekst
  • Økende ledighet
  • Strammere utlånspraksis
  • Noe høyere utlånsrenter
  • Flere boliger på markedet

(Artikkelen fortsetter under tabellene).Anbefaler boligkjøp likevel
Men tross den noe dystre prognosen: Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB vil ikke advare generelt mot å kjøpe seg inn eller opp i boligmarkedet nå. Heller ikke om man legger til grunn at banken får rett i sine antagelser om bråstopp i prisveksten og deretter prisfall.

- Dersom man har tenkt å kjøpe seg en bolig fordi man trenger et sted å bo selv, vil det være fornuftig å kjøpe likevel. Det vi varsler er en forsiktig nedgang i boligprisene. Dersom man tar med i betraktningen hvor gunstig skattesystemet gjør det å eie bolig, er ikke nedgangen vi spår dramatisk, understreker Aamdal innledningsvis.

Men, det er et stort men, understreker han.

 

- Det er en betydelig usikkerhet knyttet til prognosene. Og dersom vi får rett i at det blir en nedgang i prisene, er det en risiko for at nedgangen blir enda større, påpeker han.

Farlig spiral
Det har sammenheng med boligmarkedets ikke ubetydelige psykologiske faktor, som kan være selvforsterkende for både oppgang og nedgang i prisene.

- Når ting snur, kan det for eksempel være at foreldre som ønsker å kjøpe bolig til barna, setter seg på gjerdet når de ser at prisene begynner å falle.

Til en viss grad har faktisk DNB lagt denne effekten inn i sine prognoser, der de venter et kraftigere prisfall rett etter at nedgangen begynner, enn året etter.

Men Kyrre Aamdal understreker at også den antagelsen er heftet med betydelig usikkerhet. Det er ikke utenkelig at prisfallet avler et enda større prisfall, som igjen utløser ytterligere nedgang og så videre. Og så lenge vi trolig står overfor et taktskifte i boligmarkedet de neste årene, bør visse grupper boligkjøpere være på vakt nå, mener Aamdal.

- Med den betydelige usikkerheten vi har, bør kanskje noen være forsiktige med å låne for mye penger - at de tar høyde for at de kan tåle en større korreksjon i markedet, anbefaler seniorøkonomen.

Les siste om bolig:
<b>Sikrer seg boligen før visning: Slik kuppet de drømmeleiligheten</b>

En jubelnyhet for alle med egen bolig

<b>Kan tape 42.000 kr.: - Ikke sprett BSU-kontoen i år, hvis du kan la være</b>

<b>Farlig eksperthjelp: Tar du med fagfolk på boligvisning risikerer du ekstra trøbbel</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.