Meglerhuset Arctic Securities står bak over 40 forskjellige eiendomsprosjekter i Norge. Dette er såkalte eiendomssyndikater, der Arctic henter penger fra et stort antall velstående investorer og kjøper næringseiendommer. Disse er gjerne finansiert med obligasjonslån.

Et av disse prosjektene er Lysaker Park i Bærum, der pensjons- og forsikringsgiganten Storebrand har sitt hovedkontor. Største eier er Nille-gründer Mons Bertil Aarskog med familie. Europris-gründer Terje Høili og hans barn er også på eiersiden.