Endringene i folks kjøpevaner dreier varehandelen bort fra fysiske butikker og over til internett. Nylig ble det nordiske eierselskapet bak den amerikanske leketøysgiganten Toys R us slått konkurs. Dermed ble også virksomhetens norske butikker lagt ned eller overtatt av andre aktører.

Blant de norske virksomhetene som ble lagt ned var Toys R us-butikken i Olav Thon-eide Sandvika Storsenter, Norges største kjøpesenter. Nedleggelsen speiler utviklingen i USA, der tomme butikklokaler i kjøpesentrene er blitt mer og mer dagligdags.

Svakere investorinteresse

Som en av landets største kjøpesenteraktører merker Olav Thon Eiendomsselskap effekten også gjennom lavere interesse for kjøpesentre som investeringsobjekt.

Det gjør at eiendomsselskapet i årets første tre måneder skriver ned verdiene i eiendomsporteføljen med 87 millioner kroner, hvorav 139 millioner kroner tilknyttet kjøpesentrene, ifølge kvartalsrapporten som ble fremlagt onsdag.

«Verdien av konsernets kjøpesentereiendom ble nedjustert som følge av lavere etterspørsel etter handelseiendommer som investeringsobjekt, mens verdien på sentrale næringseiendommer ble oppjustert som følge av økt etterspørsel etter denne type eiendommer», heter det.

Dermed fortsetter fjorårets utvikling inn i 2019. Kjøpesentervirksomheten ble nedskrevet med 560 millioner kroner i 2018, mens næringseiendom ble oppskrevet med rundt 1,4 milliarder kroner.

Per første kvartal var verdien av eiendomsporteføljen vurdert til 53,1 milliarder kroner, basert på et gjennomsnittlig avkastningskrav på 5,14 prosent, hvorav 5,34 prosent for kjøpesentereiendom og 4,48 prosent for næringseiendom.

Øker leieinntektene

Det årlige leieinntektsnivået for Olav Thon var på 3,13 milliarder kroner, opp fra 2,93 milliarder kroner per første kvartal 2018, der kjøpesentereiendom sto for 79 prosent (81). Ledigheten i eiendomsporteføljen var 2,4 prosent (2,8).

«Leieinntektsnivået har økt både som følge av ferdigstilte eiendomsprosjekter og generell leievekst», heter det i kvartalsrapporten.

Olav Thons kjøpesentervirksomhet omfattet per utgangen av første kvartal 86 kjøpesentre, hvorav 18 forvaltes for eksterne eiere.

Etter porteføljeendringene som fant sted i begynnelsen av andre kvartal, består kjøpesenterområdet av 80 kjøpesentre, hvorav 18 forvaltes for eksterne eiere, fremgår det. Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var på 11.138 millioner kroner i årets første tre måneder mot 11.084 i tilsvarende periode året før.

DN lyktes ikke å få kontakt med ledelsen i Olav Thon Eiendomsselskap onsdag.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.