– En grundig gjennomgang av klagepunktene viser at det ikke foreligger noe grunnlag for å avvise Team Urbis fra konkurransen, opplyser Statsbygg.

Statsbygg konstaterer at tildelingen er gjort fullt ut i samsvar med anskaffelsesregelverket, og at Nordics rolle som rådgiver i planarbeidet ikke har gitt Team Urbis særskilte fordeler.

Team G8+ sier at selskapet nå vurderer hva det skal gjøre videre og utelukker ikke rettslige skritt.

Arkitektfirmaet er ikke overrasket over at Statsbygg avviser klagen.

– Jeg frykter at Statsbygg nå vurderer at målet om nytt regjeringskvartal helliger de fleste midler, sier Lars Haukeland, partner i LPO og talsperson for Team G8+.

Advokatfirmaet Schjødt og advokat Inger Roll-Matthiesen bistår G8+ i prosessen videre.

– Vi har nå mottatt et omfattende svar fra Statsbygg. Vår klient og de andre selskapene i konkurransen har nå én uke på å vurdere Statsbyggs anførsler og hvilke rettslige skritt som eventuelt kan og skal iverksettes mot Statsbygg. Dette gjelder både på kort og lang sikt, sier Roll-Mathiesen, i pressemeldingen.(Vilkår)

Lloyd Sundstøl har egenhendig funnet opp en måte å knuse gammel vei til ny på
Se hvordan Norges aller vanskeligste veier blir som nye.
01:33
Publisert: