Kartellisering av kjøttbransjen

Kjøttbransjen trenger ikke mer samarbeid og koordinering, men mer markedskontakt og konkurranse.

Publisert: Oppdatert:

Artikkelforfatterne etterlyser større konkurranse og markedsmakt i kjøttbransjen. Her er slakterikonsernet Fatlands anlegg i Ølen i Hordaland.
Artikkelforfatterne etterlyser større konkurranse og markedsmakt i kjøttbransjen. Her er slakterikonsernet Fatlands anlegg i Ølen i Hordaland. (Foto: Tomas Larsen)