I vår måtte NAV-direktøren gå på grunn av et forfeilet it-system. En ny straffelov som øker maksimumsstraffen i Norge fra 21 til 30 år sto klar i 2005, men siden Politiets datasystemer er helt utdaterte kan ikke den nye straffeloven iverksettes før tidligst 2021(!). Forsvarets nye datasystem LOS (tidligere Golf), et prosjekt som ble startet i 2000, er fortsatt ikke ferdig utviklet, én milliard dyrere enn budsjettert og er foreldet lenge før det skal tas i bruk 1.