Konkurransetilsynet har fått nye forslag fra TeliaSonera som skal bedre konkurransesituasjonen etter selskapets kjøp av Tele2 Norge.

– Vi er opptatt av å sikre konkurransen i det norske mobilmarkedet, sier Severin Roald, kommunikasjonsdirektør i TeliaSonera Norge.

Han vil ikke konkretisere hva slags avhjelpende tiltak selskapet foreslår nå.

Et avhjelpende tiltak for å få fusjonen godkjent ble inngått i oktober da Tele2 Norge inngikk avtale med Ice om kjøp av Tele2s norske mobilnett og leie av Tele2s frekvenser dersom mobilkjøpet godkjennes.

Stilte nettkrav

Det er første gang Konkurransetilsynet behandler oppkjøp av mobilselskaper med mobilnett. I land som Irland, Tyskland og Østerrike har antall mobilnett i de landene blitt reduserte som følge av fusjoner.

Europakommisjonen har godkjent mobilkjøpene blant annet ved å bedre forholdene for nettleietagerne.

I Tyskland måtte eksempelvis Telefonica godta kravet ved kjøp av E-Plus for 8,6 milliarder euro (72,7 milliarder kroner) at 30 prosent av den samlede nettkapasiteten skulle gå til nettleietagere som også kunne kreve å få en fast leiepris.

«De må reguleres»

Mobilgründer Pål Eivind Vegard i Banzai har sendt brev til Konkurransetilsynet om mobilkjøpet.

– Når TeliaSonera blir så store med kjøpet av Tele2 Norge må TeliaSonera reguleres på samme måte som Telenor. Da kan vi kjøpe varer og tjenester av TeliaSonera til ikke-diskriminerende priser. Det blir nå et duopol på mobilnettsiden. Dermed ingen reell konkurranse, sier Vegard.

Selv har hans ferske selskap inngått leieavtale med TeliaSonera og tilbyr store datapakker til lavpris. Vegard ønsker at nettleietagere som Banzai får større frihet og ikke blir bundet av innløsningsmekanismer.

– Det finner vi urimelig. Vi kan dermed ikke true TeliaSonera om å flytte til en annen nettoperatør hvis vi er misfornøyd med pris eller kvalitet på deres tjenester, sier Vegard som for over ti år siden tjente gode penger på salg av aksjer i teleselskapet Song Networks som han bygget opp og ledet i Norge.

«Forretningshemmeligheter»

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet kan ikke fortelle hva slags avhjelpende tiltak TeliaSonera har foreslått.

– Det er forretningshemmeligheter, sier Nese.

– Har dere sett på de tiltak Europakommisjonen har besluttet i forbindelse med de store mobilfusjonene i Europa?

– Vi vurderer oppkjøpets virkning i konkurranseforholdene i det norske mobilmarkedet. Det er naturlig at man ser på lignende saker i andre land, men vi gjør egne selvstendige vurderinger.

Konkurransetilsynet har en frist til 1. desember om å ferdigbehandle saken. Konklusjonen blir enten godkjennelse eller et varsel om å stoppe mobiloppkjøpet.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.