Bedrifters samfunnsansvar

Bedrifter skal, ifølge OECD, gjere aktsomhetsvurderingar for korrupsjon, menneskerettsfeltet og miljø.

Publisert: Oppdatert:

Retningslinjene uttrykkjer forventningar til næringsliv basert i OECD-medlemslanda og i ti andre tilslutta land. Forventningane omfattar alle viktige område for eit multinasjonalt konsern, skriv artikkelforfatteren.
Retningslinjene uttrykkjer forventningar til næringsliv basert i OECD-medlemslanda og i ti andre tilslutta land. Forventningane omfattar alle viktige område for eit multinasjonalt konsern, skriv artikkelforfatteren. (Foto: Istock)