Dagens Næringsliv har rapportert om skolebaroner som hentet ut 100 millioner kroner tross utbytteforbud. I barnehagebransjen er det ikke utbytteforbud, men bruken av offentlige midler er omfattende og diskutabel.

Bergen kirkelige fellesråds (BKF) oppkjøp av barnehageselskap gjennom Akasia as kan tjene som eksempel.