Forrige toppår for norsk våpeneksport var 2009 da eksportverdien var på 3,1 milliarder kroner, skriver Statistisk sentralbyrå i sin rapport mandag.

Tallgrunnlaget for analysen baserer seg på tollvesenets utførselsdeklarasjoner og tar for seg militære våpen med unntak av krigsfartøy og kampfly.

Drøyt halvparten av eksporten går til andre Nato-land, men en stor avtale Oman inngikk med Kongsberg i 2014, slo inn for fullt i fjor. Det lille landet med fire millioner innbyggere er i ferd med å bygge opp et omfattende luftvern, og i den sammenheng utgjør norske leveranser en betydelig andel av en amerikansk kontrakt på til sammen to milliarder dollar.

– Oman er dermed største importør av norske våpen i 2017 blant alle land, 357 millioner kroner mer enn USA som de siste årene har vært det største markedet for norsk våpeneksport, skriver SSB.

Største kontrakt i historien

Nasams (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) som Kongsberg produserer, som er en del av det nye luftvernsystemet Oman nå bygger opp.

– Denne avtalen med Oman er den største enkeltstående leveransekontrakten i Kongsbergs historie og understreker hvilken posisjon NASAMS har internasjonalt, sa konsernsjef Walter Qvam i Kongsberggruppen til Aftenposten da kontrakten ble inngått i 2014.

I halvårsrapporten fra norske diplomater i regionen i juli i fjor utgjør kontrakten alene over en tidobling av norsk eksport til Oman. I 2016 var den totale norske eksporten til landet 83 millioner kroner.

Av andre land i området som kjøper norske våpen, er De forente arabiske emirater som i fjor reduserte sin import med 10 millioner til 68 millioner kroner i 2017.

– Presser etikken

Selv om Oman ikke er blant de krigførende partene i nabolandet Jemen, er landet et eneveldig sultanat som har vært styrt av sultan Qaboos siden 1970. Flere reagerer på at Norge selger våpen til et autoritært regime som flere ganger er blitt kritisert for brudd på menneskerettighetene.

– Det er skummelt å utvikle en industri der vi stadig presser grensene for hva som er etisk riktig. Vi eksporterer allerede forsvarsmateriell til de krigende partene i Jemen, til militærdiktaturet i Thailand, og nå ser vi en enorm økning i salg til det autoritære landet Oman, sier leder i Changemaker Tuva Krogh Widskjold til NTB.

Også talsmann i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, kritiserer salget og mener det er et klart brudd på Utenriksdepartementets regler om våpeneksport.

– Dette er et sterkt undertrykkende diktatur som ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter, enkelt og greit. Her er det snakk om en massiv eksportavtale som ikke omfatter bare tilfeldige skruer og muttere. Dette er våpen. Selv om våpnene er defensive, er det ingen tvil om at de styrker den militære kapasiteten til et sterkt udemokratisk og undertrykkende regime, sier Hansson til Aftenposten.

USA størst

Det er mange ulike måter å måle våpeneksporten på. Statistikken fra SSB inkluderer ordinært salg fra norske eksportører til utlandet. Utstyr som blir levert mellom norsk og utenlandsk forsvar som følge av militæravtaler, blir ikke tolldeklarert, og faller dermed utenfor den offisielle statistikken.

Utenriksdepartementet opererer med en egen statistikk som også omfatter tjenester og reparasjonshandel. Med disse varegruppene endte eksporten av forsvarsmateriell i 2016 på snaut 4,8 milliarder kroner, ifølge stortingsmeldingen om våpeneksport.

USA er den største mottageren blant Nato-landene og importerte i 2017 norske våpen for 655 millioner kroner. Polen er også en stor importør av norske våpen og handlet for 382 millioner kroner i 2017. Også Polen har signert en avtale om å kjøpe Nasams fra Kongsberg.(Vilkår)

Ett år med fyr og raseri
Fyr og raseri, usmakelig spøking, antydninger om overvåking, internasjonalt opprør og ikke minst Amerika først. Donald Trump har sittet ett år ved makten.
03:17
Publisert: