Ap vil ha enda mer vei

Arbeiderpartiet vil bygge enda mer vei enn dagens regjering, men Eirik Sivertsen understreker at fremtidens trafikk kan gå langs andre veier enn dagens.

Arbeiderpartiet vil gi penger til ytterligere seks veistrekninger i tillegg til de som allerede ligger i Nasjonal transportplan. Foto: Aleksander Nordahl
Arbeiderpartiet vil gi penger til ytterligere seks veistrekninger i tillegg til de som allerede ligger i Nasjonal transportplan. Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 10. June 2017, kl. 07.19Oppdatert 17. August 2017, kl. 10.14