I dag tar Jens Stoltenberg over jobben som generalsekretær i Nato. Han går til den lite takknemlige oppgaven å overbevise politikerne i et flertall av medlemslandene om at de må ruste opp. I tillegg skal han få dem til å bruke forsvarspengene på en annen måte enn de gjør i dag, mindre på lønninger, mer på militært utstyr.