Fredag måtte Joakim Lystad avslutte sin karriere på toppen av Nav. Noe av bakgrunnen for at Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) mener Lystad ikke lenger er rett person for etaten, er en ukjent rapport, som bare finnes i en foreløpig versjon.

Ifølge DNs kilder advarer Finansdepartementets kvalitetssikrere i rapporten om at Navs omfattende ikt-planer ikke bør gjennomføres slik Nav har foreslått.

Navs ambisjon er full digitalisering av foreldrepenger og sykepenger, som lenge har vært et viktig politisk mål. Det skulle settes av penger til arbeidet i budsjettet for 2016. Men planene står nå i fare for å bli kraftig nedskalert.

Ifølge DNs opplysninger er den foreløpige rapporten fra Metier sterkt kritisk til Navs gjennomføring av ikt-moderniseringen. I den hemmelige rapporten anbefales det at det ikke bevilges penger til de mest ambisiøse planene for digitalisering av Navs tjenester, ifølge DNs opplysninger.

Foreløpig rapport

Eriksson bekrefter at det foreløpig ukjente innholdet i rapporten er en av årsakene til at Joakim Lystads tid som toppsjef i Nav er over.

– Det har ikke vært avgjørende alene. Det har vært ett av flere momenter som har vært avgjørende for den konklusjonen jeg har tatt.

– Kjenner du innholdet i rapporten?

– Den endelige sluttrapporten fra Metier har jeg ikke mottatt. Jeg har mottatt en foreløpig Metierrapport der jeg kjenner til hovedkonklusjonene, sier Eriksson.

Den alvorlige rapporten kommer på toppen av en rekke avsløringer av at Joakim Lystad har stått ansvarlig for omfattende konsulentbruk og kostnadssprekker, som DN tidligere har omtalt.

Åpner for kutt

Metiers oppgave er å kvalitetssikre de planene Nav har lagt for den andre delen av moderniseringen av Navs ikt-løsninger. Når den endelige Metier-rapporten blir levert, trolig neste uke, skal den behandles av regjeringen. Eriksson utelukker ikke at resultatet kan bli en mindre omfattende ikt-modernisering enn det som har vært planen.

Noe av grunnen til at arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) bestemte seg for å bytte Nav-sjef, er en rapport med foreløpig ukjent innhold. Foto: Fredrik Bjerknes
Noe av grunnen til at arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) bestemte seg for å bytte Nav-sjef, er en rapport med foreløpig ukjent innhold. Foto: Fredrik Bjerknes (Foto: Dagens Næringsliv)
– Etter det DN kjenner til, anbefaler Metier en minimumsløsning for ikke å gape for høyt en gang til. Kan ambisjonene for moderniseringen av Nav bli nedskalert?

– Det kan jeg ikke svare på nå. La meg først få den endelige rapporten til Metier. Den er like rundt hjørnet og kommer en av de første dagene. Når den endelige rapporten kommer, skal jeg gå grundig gjennom den og lage min anbefaling til regjeringen. Så skal regjeringen behandle den, og når vi har gjort det, kan vi svare på det spørsmålet, sier Eriksson.

– Både kostnadssprekken på 1,5 milliarder kroner i ikt-prosjektet og det faktum at DN har skrevet om kostnadssmell og kritiske rapporter før Nav har informert departementet, har fått kritikk fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hvor viktig har de sakene vært for deg?

– Det er summen av flere forhold som har vært avgjørende for meg, nettopp fordi jeg stiller meg spørsmålet hva ønsker jeg å oppnå med Nav, sier Eriksson.

«Kan sikkert diskuteres»

Joakim Lystad vil ikke bekrefte at Metier-rapporten har vært en viktig diskusjon mellom ham og statsråden.

– Det er hans vurdering, sier Lystad.

– Rapporten anbefaler etter det DN kjenner til, en nedskalering av ambisjonene på grunn av manglende gjennomføringskraft i Nav. Hva tenker du om det?

– Det viktigste for Nav er at moderniseringsarbeidet fortsetter. Så får vi se hva den endelige Metier-rapporten anbefaler og hvordan regjeringen vurderer dette, sier Lystad, og legger til:

– Hvilket volum man velger på dette årlig, kan sikkert diskuteres, men det viktige er at moderniseringen får fortsette, sier han.

Konstituert Nav-sjef, Kjersti Monland, sier at det gjennom de siste månedene er gjort mye for å bedre leveringskraften i ikt-avdelingen.

Hun har de siste seks månedene sittet som fungerende ikt-direktør i Nav, men er egentlig ansatt som direktør for ytelsesdelen av etaten.

Forsinket

Rapporten fra Metier er to måneder forsinket. Under høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen 2. februar ble det sagt at den var like rundt hjørnet. Komiteen har ventet med å konkludere i kontrollsaken til rapporten kommer på bordet.

Det har ikke lykkes DN å få kommentar fra konsulentene i Metier.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.