Sosialutgiftene i Norge øker kraftig og stadig flere sosialhjelpsmottakerne er innvandrere. Ordningene som skal få dem ut i arbeid, er ikke gode nok, mener både KS og Nav.

Kommunenes utgifter til økonomisk sosialhjelp økte med 9 prosent i fjor. Til sammen utbetalte de 5,6 milliarder kroner i lån og stønader, en økning på hele 10 prosent, viser de foreløpige Kostra-tallene for 2014.

36 prosent av sosialhjelpsmottakerne er innvandrere. Andelen har økt betydelig de senere årene, skriver Kommunal Rapport.

Integreringspolitikk

Utgiftsveksten skyldes dels en stor økning i antall sosialhjelpsmottakere, dels at stønadsbeløpene var høyere og at flere mottok sosialhjelp over lengre tid. Nær en tredel av sosialhjelpsmottakerne – 47.500 av 134.700 personer – gikk på «sosialen» i mer enn seks måneder.

– Det er all mulig grunn til å se på hele porteføljen av virkemidler på nytt, for å se hvordan vi kan stoppe veksten i bruken av sosialhjelp. Det gjelder både i integreringspolitikken, arbeidsmarkedspolitikken og boligpolitikken, sier direktør for interessepolitikk Helge Eide i KS til Kommunal-Rapport.

Lite skolegang

Det er andre år på rad at sosialhjelpsutgiftene øker, etter mange år med nedgang og utflating.

– Jeg er litt bekymret for at fattigdomsproblemet i Norge mer og mer vil dreie seg om innvandrere. Her har vi ikke treffsikre virkemidler, sa tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav til Kommunal Rapports ukeavis torsdag.

Hans bekymring dreier seg i første rekke om flyktninger som ikke kommer ut i jobb etter å ha fullført to års introduksjonsprogram og to års kvalifiseringsprogram. Mange har lite skolegang og arbeidserfaring fra hjemlandet og trenger mer norskopplæring og lengre utdanningsløp for å kvalifisere seg for norsk arbeidsliv, ifølge Gudbjørgsrud. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også:

Tre faktorer som vil senke gullprisen

Vinmonopolet skal holde åpent påskeaften

Advarer mot fattigdomsfelle