Prisen på borettslagsboliger falt 1,2 prosent i 3. kvartal 2017, viser NBBLs prisstatistikk. Prisveksten første halvår fører likevel til at prisene på borettslagsboliger ligger 5,5 prosent høyere enn i 3. kvartal i fjor. Hittil i år har prisene steget 4,4 prosent.

Gjennomsnittlig totalpris for en borettslagsbolig er 2,67 millioner kroner.

– En moderat priskorreksjon

– Så langt er det imidlertid liten dramatikk i prisnedgangen. Det er fortsatt stort utbud av boliger, og det er ingen vesentlig nedgang i antall solgte boliger. Med kun en moderat priskorreksjon tyder dette på et marked i balanse, sier administrerende direktør Thor Eek i NBBL i en pressemelding.

Hvert år skifter rundt 25.000 boliger eier i boligbyggelagenes tilknyttede borettslag. NBBL utarbeider statistikk over boligpriser for ulike deler av landet for ulike boligstørrelser hvert kvartal.

Eek trekker spesielt frem fire faktorer bak nedkjølingen i boligmarkedet:

Boligbyggingen har ikke vært høyere siden tidlig på 1980-tallet.

Befolkningsveksten avtar raskere enn ventet.

Boliglånsforskriften gjør det vanskeligere å få boliglån.

Kraftig prisvekst. Sett i lys av den kraftige prisveksten i store deler av landet i 2016, er det ikke uventet med en korreksjon.

– Indikerer fortsatt svak prisutvikling

– Euforien i 2016 viste hvordan markedspsykologien kan påvirke boligprisene. Det er derfor umulig å si med sikkerhet hvor lenge korreksjonen vil vare. Økende tilbudsside indikerer fortsatt svak prisutvikling ut året. Fortsatt lav rente, fallende arbeidsledighet, samt utsikter til sterkere vekst i norsk økonomi styrker oss imidlertid i troen på at korreksjonen blir kortvarig, avslutter Eek.

Onsdag klokken 11 legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for september.

– Vanligvis er september en måned med nedgang i boligprisene. Med den spesielt svake utviklingen i august i år blir spennende å se hva septembertallene bringer, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.

Den nasjonale boligprisindeksen har vist negativ sesongjustert vekst de siste fire månedene, og dette er særlig som følge av den negative prisutviklingen i Oslo.

– Her i byen har lageret av usolgte boliger fortsatt å trekke oppover gjennom sommeren og videre inn i august, og da er det nok rom for ytterligere priskorreksjoner nedover i det korte bildet, skrev Handelbanken Capital Markets i morgenrapporten mandag.(Vilkår)