Vi er enig med Bård Harstad i at todelt prising kan være en effektiv løsning, og kanskje kan egne seg for visse typer legemidler (hans replikk i DN 7. august), men vårt poeng er at denne prismodellen neppe gir lavere kostnader for kjøper når legemiddelfirma har monopolmakt.

I sitt svar presenterer Harstad tre innvendinger til vår kommentar.

Først hevder han det er irrelevant at pasienter får tilgang til legemiddelet gratis – altså til Netflix-pris – dersom det godkjennes for refusjon fordi legen er beslutningstager og vil ta hensyn til «skattebetalernes marginalkostnader». Det er vi tvilende til. Legen har neppe hverken informasjon om eller incentiv til å ta hensyn til «skattebetalerens marginalkostnad». Legene er i en konkurransesituasjon, og deres inntekt er avhengig av pasientenes etterspørsel.

Så hevder Harstad at dersom totalkostnaden på legemiddelet er avgjørende for norske helsemyndigheter, så betaler vi for mye per legemiddel, og at todelt prising vil redusere denne kostnaden. Vårt poeng er nettopp det motsatte, nemlig at totalkostnaden trolig vil øke ved todelt prising i en situasjon hvor legemiddelfirmaet er i en monopolsituasjon – som jo var utgangspunktet for forslaget om Netflix-prising.

Dette er for så vidt Harstad enig i, men poengterer at dette henger på at selger har markedsmakt og kan sette prisen alene. Dersom kjøper kan designe kontrakten, så vil kostnadene kunne gå ned. De fleste land (inkludert Norge) har få eller ingen incentiver til å bidra til å dekke FoU-utgifter gjennom høye legemiddelpriser og ønsker lavest mulig priser «ex post». Hvis det var slik at Norge (og andre tilsvarende land) har betydelig forhandlingsmakt ovenfor patentholdende produsenter, så kunne de vel brukt den makten til å presse prisen ned mot marginalkostnad også i et regime med uniform prising?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.