Største tap hadde Ludo AS - selskapet  som driver netthandelsvirksomheten som Vollvik og gruppen nå kaller sitt hovedsatsingsområde. Resultat etter skatt ble minus 13,6 millioner kroner ( minus 5,6 millioner  i 2012) . Totale driftsinntekter var 28,6 millioner ( 13,3 millioner i  2012).  Egenkapitalen er ifølge regnskapet negativ med 11,6 millioner kroner.

Revisjonsberetningen vedrørende årsrapporten for 2013 angir selskapets egenkapital som tapt. Videre påpekes det  at skattetrekk ikke er behandlet i samsvar med lovbestemmelsene,  og at offentlig gjeld ikke er betalt ved forfall.

I årsberetningen omtaler styret likviditeten som "anstrengt" - men viser til at omsetningen har vokst inn i 2014. Videre er egenkapitalen økt  ved innhenting av 6,8 mill, kroner gjennom  aksjeemisjon i 2014, slik at styret vurderer at verdijustert egenkapital er positiv.

Konsern og mobil

Ludo Group AS er morselskap i konsernet. Her var ifølge årberetningen underskuddet på 1,6 millioner kroner i 2013, mot et underskudd på 114 millioner året før. Egenkapitalen var negativ med 7,6 millioner kroner, mot minus 25,5 millioner i 2012.

Ludo Mobil AS  er i hovedsak avviklet ved salg til  Chess ( Telia Sonera) i 2012, På  gjenstående mindre mobilviksomhet i Thailand  er det tatt avskrivning. Ifølge årsberetningen skal det ikke satses videre her fremover. Ludo Mobil hadde et årsresultat etter skatt på minus 4,2 millioner kroner i 2013 ( minus 8,4 imillioner kroner  2012), og egenkapitalen er tapt.    

Idar Vollvik besvarte ikke DNs forespørsel om en kommentar til 2013-tallene søndag kveld.

 

Les også:

Vurderer å sette opp nybil-prisene

Orkla varsler dyrere matvarer(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.