Når norske forbrukere bestiller varer til en verdi under 200 kroner fra utlandet, skal de etter hovedregelen være fritatt for merverdiavgift ved innførsel til Norge. Likevel finnes det allerede eksempler på at nettbutikker som har etablert seg i utlandet slett ikke får eksportere momsfritt til Norge, uansett hvor mye mindre enn 200 kroner varen koster. Det er ingen grunn til å tro at dette vil bli mindre vanlig dersom beløpsgrensen heves.

Skatteetaten