– I sum har jeg endt opp med tre argumenter som veier tungt i min tenkning og er hvorfor jeg stemmer på delingsøkonomien som noe positivt, sier innovasjonsprofessor Tor Wallin Andreassen (61) ved NHH.

Andreassen sitter i regjeringens utvalg, som innen februar neste år skal være ferdig med å utrede delingsøkonomien i Norge.

I den opprinnelige artikkelen sto det at Andreassen ledet utvalget. Det er feil.

– Jeg står ikke her som representant for utvalget, poengterte likevel Andreassen da han presenterte sitt syn under DNs Delingsøkonomikonferanse, som arrangeres onsdag.

Følg DNGründer på Facebook og Twitter for oppdateringer og nyheter.

Her er Andreassens argumenter:

1. Delingsøkonomien driver ned transaksjonskostnader og kan vokse økonomien

Andreassen viser blant annet til økonomen Ronald Coases teorier om transaksjonskostnader og hvorfor vi i det hele tatt trenger selskaper, noe DNs politiske redaktør, Kjetil B. Alstadheim tidligere også har skrevet om.

– Skal du være meningsberettiget i denne debatten, må du få med deg det Coase sier, sier Andreassen.

Coases forklaring er at selskaper finnes for å drive ned transaksjonskostnader. Men delingsselskapene tilbyr stadig lavere transaksjonskostnader, dermed bringer de økonomien fremover, mener Andreassen.

Det andre viktig økonomiske argumentet er at man aktiviserer ressurser som står ubrukt, og slik vokser den totale økonomien.

Euopean Parliamentary Research Service har estimert at delingsøkonomien har potensial for å øke EUs samlede bruttonasjonalprodukt med 572 milliarder euro årlig.

– Selv hvis man er mer konservativ og sier noen hundre milliarder euro, ser man fortsatt hvilket enormt potensial som finnes her, sier Andreassen.

Professoror Tor Andreassen ved  NHH på DNs Delingsøkonomikonferansen. Bak til høyre sittter administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Foto: Fredrik Bjerknes
Professoror Tor Andreassen ved NHH på DNs Delingsøkonomikonferansen. Bak til høyre sittter administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Foto: Fredrik Bjerknes (Foto: Dagens Næringsliv)
 

2. Delingsøkonomi vil være bra for miljøet

Mer effektiv utnyttelse av ressurser vil være bra for miljøet, ifølge Andreassen.

– Miljøvernargumentet er sterkt. Det er en sterk kraft for miljøvern. Erna Solberg står på enhver talerstol og snakker om det grønne skiftet. Dette er et virkemiddel for å levere på det. At mennesker kan stille sine aktiva til disposisjon.

– Bare det å lage en t-skjorte krever omtrent 3000 liter vann. Spør en bonde i California hva han gjerne skulle hatt. Det å tappe inn i mer effektiv utnyttelse av slike resursser er uhyre interessant, sier Andreassen.

3. Delingsøkonomi kan bidra til likere fordeling av rikdom

Økonomen Thomas Piketty viste hvordan ulikheten øker ved at kapital akkumulerer mer kapital raskere enn resten av økonomien vokser.

– Delingsøkonomien kan være et argument i den debatten, der vi ser at rike samler stadig mer rikdom, sier Andreassen.

Økonomen Arun Sundararajan har skrevet om hvordan delingsøkonomien kan gjøre vanlige mennesker til mikroentreprenører når de for eksempel leier ut rommet eller bilen sin. Det kan bidra til å motvirke det som er blitt et gap mellom økningen i produktivitet og husholdningenes inntekter.

– Når produktiviteten har økt gjennomgående i USA, mens de private husholdnigenes inntekt har stagnert, er det noen som ikke nyter godt av økningen. Om vi blir alle mikroentreprenører, er uhyre interessant å se hva det vil ha å si for det bildet, sier Andreassen.

Les også: Over 60 Uber-sjåfører avskiltet i Norge

Les også: Selskaper i delingsøkonomien forsøker å alliere seg, men ikke alle er enige i at de alle kjemper samme sak(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.