– For NHO er ikke dette forslaget den moderniseringen som næringslivet hadde forventet, men det er likevel forbedringer på noen områder, sier NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard.

Han trekker fram saker to saker som har vært viktige for NHO, hvor organisasjonen har fått gjennomslag: mulighet for mer fleksible arbeidstidsordninger og midlertidige ansettelser.

– Vi er fornøyd med at bedriftene fortsatt kan ha midlertidig ansatte i opptil fire år i prosjekter før de har krav på fast ansettelse. Men vi er ikke tilfreds med at tilsvarende ordning for vikarer reduseres fra fire til tre år. Både KRF og V ønsket å redusere fireårsregelen til to år for alle typer midlertidige ansatte.

NHO er heller ikke fornøyd med at fagforeningens sentrale vetorett blir stående. Dette «gjør det vanskelig å finne gode, lokale løsninger», mener arbeidsgiverorganisasjonen.

- Løftebrudd

LO uttaler at den nye arbeidsmiljøloven er et løftebrudd, blant annet fra KrF.

Avtalen som er forhandlet fram mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF, innebærer blant annet en generell adgang til midlertidige ansettelser og mer søndagsjobbing.

– Dette er et håndslag til den useriøse delen av norsk arbeidsliv, sier andre nestleder Hans Christian Gabrielsen i LO til E24.

- Feil kurs

Den nye arbeidsmiljøloven innebærer at de ansatte vil få det verre, ikke bedre, mener Unio.

– Det er bra at forhandlingene mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF om den nye arbeidsmiljøloven har resultert i enkelte positive justeringer. Men fortsatt peker hovedkursen i feil retning, sier leder Anders Folkestad i Unio, som er en sammenslutning for norske arbeidstakerorganisasjoner.

Folkestad peker på at dagens formulering «arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig», fortsatt skal gjelde.

– Det er positivt at KrF har fått gjennomslag for noe oppmyking i forhold til regjeringens opprinnelige forslag når det gjelder mer søndagsarbeid. Det er bra de fikk gjennomslag for å opprettholde forbud mot søndagsjobbing, sier han.

– Vi er også fornøyde med at partene skal inn i evalueringen av ordningen med midlertidig ansettelser, at det er lagt føringer for mindre bruk av midlertidige stillinger i staten, samt at «fireårsregelen» blir en treårsregel. Det er også positivt at partene griper fatt i varslerproblematikken, men de går ikke langt nok i å beskytte varsleren, mener Folkestad.

Omstillingsutfordringer

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke mener det opprinnelige forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven som regjeringen la fram, var mye bedre tilpasset utfordringene Norge står overfor.

– Norge står overfor store omstillingsutfordringer framover. Det må rammene for arbeidslivet ta inn over seg. Virke er derfor glad for at norske virksomheter nå får økt adgang til å ansatte midlertidig, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Madsen.

– Samtidig legger Virke ikke skjul på at det opprinnelige forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven som regjeringen la fram, var langt bedre tilpasset utfordringene Norge står overfor framover, enn det kompromisset de fire partiene nå har kommet fram til, fortsetter Madsen.

Hun mener verken arbeidstakersiden eller arbeidsgiversiden kan se seg fornøyd med kompromisset.

– Samlet sett er dette et altfor dårlig resultat med tanke på det arbeidet som er blitt nedlagt for å modernisere loven og gjøre den relevant og brukbar både i dag og i morgen, sier Madsen.

- Større belastning

YS mener endringene i arbeidsmiljøloven vil gi en større belastning på arbeidstakerne og er skuffet over at det gis adgang til mer bruk av midlertidige ansettelser.

– Jeg registrerer at de fire partiene fremstiller forsalget sitt som en moderne og fleksibel lov. Etter vår mening er ikke dette måten å møte fremtidens utfordringer på, sier YS-leder Jorunn Berland etter at de fire borgerlige partiene torsdag presenterte enigheten de har kommet fram til etter forhandlinger om arbeidsmiljøloven.

– Det er først og fremst arbeidsgiverne som sikres mer fleksibilitet gjennom disse endringene, fortsetter hun.

YS er særlig skuffet over punktet om midlertidige ansettelser og frykter at dette vil føre til at dette blir mye mer vanlig.

YS støtter imidlertid forslaget om å heve aldersgrensen i arbeidsmiljøloven til 72 år og at fireårsregelen for vikarer reduseres til tre år.

 

Les også: Bertel O. Steen overtar Citroën

Han tjente 4,8 millioner mer enn sjefen

SSB: Oljebremsen slår kraftig inn i norsk økonomi

Flere boliger vil kjøle ned markedet  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.