På det meste skal rundt 100 investorer, inkludert den kristne Verdibanken og ansatte i banken, ha skutt inn opp mot 60 millioner kroner i valutahandler Nils-Johan Pedersens Carat Financial Group (CFG). Kundene ble lovet seks prosent avkastning per måned, men utbetalingene er uteblitt og i desember 2012 stanset Finanstilsynet virksomheten.