Innkjøpssjefindeksen PMI steg til 56,2 poeng i april, noe som er 1,2 poeng høyere enn i mars.

En indeks over 50 indikerer at det er økende aktivitet i sektoren.

Indeksen er utarbeidet av Norsk forbund for innkjøp og logistikk (Nima) i samarbeid med DNB Markets.

«Alle delindeksene steg i april, med unntak av indeksen for leveringstid. Produksjonsindeksen steg til høye nivåer i historisk målestokk. Også ordreinngangen tok seg opp og samlet sett fortsetter PMIen å understøtte det generelle bildet av en bred, men moderat, oppgang for industrien», står det i en pressemelding fra Nima.

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære skriver i en kommentar at nivået til innkjøpssjefindeksen indikerer økt aktivitet, og trekker frem produksjonsindeksen, som steg fra 57 til 61,3. Dette er et høyt nivå i historisk målestokk, skriver Fjære.

Ventet oppgang

På forhånd hadde både DNB og Sparebank 1 ventet en oppgang til 56 poeng i april. De norske PMI-tallene svinger en del fra måned til måned. Storbanken Nordea har opplyst at den ikke legger så mye vekt på tallene.

Handelsbanken minner om at indeksen falt til 55,0 i mars, fra 57,5 i februar.

«Med det har industrisentimentet vist litt av de samme tendensene som vi har sett ute, nemlig at vi har kommet litt ned fra toppnivåene. Markedet venter riktignok at PMI-indeksen trakk litt opp igjen i april, til 56,0. Men det vil fortsatt innebære at nivået er litt ned fra toppnoteringene ved starten av året», skriver banken i en rapporten onsdag.

Handelsbanken ser heller på SSBs konjunkturbarometer, som banken mener er en bedre indikator enn innkjøpssjefindeksen.

«Den har vist en helt marginal svekkelse av momentumet; dog, det er vel riktigere å si at utviklingen i samleindeksen har vært sidelengs. Vi mener fortsatt at utsiktene er gode for norsk industri, men legger til at veksten så langt i år har vært noe svakere enn forventet. Det har vært en mer beskjeden oppgang i produksjonen de siste tre månedene enn hva markedet hadde sett for seg».(Vilkår)

Gult er kult
Porsche 911 Carrera T er en fest på fire hjul, men med en heftig pris har den fjernet seg fra utgangspunktet.
02:10
Publisert: