Når en nobelprisvinner i økonomi tar seg bryet med å skrive en bok om sitt eget fag, uten ligninger og teoremer, bør man lese. Jean Tirole, som fikk prisen i 2014 for sine arbeider med regulering av markeder med få store bedrifter, har nylig publisert en innføringsbok i økonomi.