Tildelingen av Nobels fredspris til den tunisiske dialogkvartetten er først og fremst en anerkjennelse av de fires innsats for fred. Men prisen målbærer også en ambisjon om å påvirke den videre utviklingen i Tunisia og andre land i Midtøsten.

Gitt