Nordea Markets nedgraderer Bakkafrost, Grieg Seafoood og Salmar til salg fra hold. Kursmålet på de tre aksjene er for øyeblikket på henholdsvis 300 kroner, 55 kroner og 245 kroner.

Nordea Markets reduserer også kursmålet på Lerøy Seafood Group til 37 kroner, ned fra 43 kroner. Marine Harvest til 99 kroner, ned fra 125 kroner og Norway Royal Salmon til 120, redusert fra 150 kroner. Nordea Markets har salgsanbefaling på alle tre aksjene.

- Som følge av volumvekst i laksemarkedet forventer vi at prisene kommer til å falle de kommende årene. Dersom markedet reagerer på volumene på samme måte som det gjorde i 2017, kommer 8 prosent kapasitetsvekst til å resultere i en 18 prosent prisnedgang for 2018, skriver Nordea.

Dette innebærer en pris på 48 kroner per kilo og er etter Nordeas analytikeres syn et realistisk scenario. Banken skriver at de forventer at kapasitetsveksten for 2019 vil ligge nærmere 6 prosent og at lakseprisen vil ligge på 48 kroner per kilo.

Meglerhusets tidligere estimater for 2018‐19 var på 52 kroner per kilo. Kostnadsestimatene 37 kroner per kilo for 2018‐19 holdes uendret.

- Basert på dette kutter vi estimatene for inntjening før renter og skatt (EBIT) med 14 prosent i gjennomsnitt, skriver Nordea.(Vilkår)