I saken, publisert den 11. juni 2016, sto elleve personer fram i VG og sa at de var blitt utsatt for seksuelle overgrep. I etterkant av saken iverksatte politiet i Nordland en etterforskning.

Etterforskerne har avdekket 151 overgrepssaker, der overgrepene skal ha funnet sted mellom 1953 og 2017. Det er foreløpig blitt tatt ut tiltale mot to menn i forbindelse med sakene der 92 er mistenkte. Politiet arbeider med å innstille til påtale i ytterligere fire saker.

– Tysfjord-saken er et eminent eksempel på omfattende undersøkende journalistikk med viktige samfunnsmessige følger, i en mediesituasjon der norske redaksjoner strever med å prioritere store og krevende prosjekter, sa Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann i en pressemelding om onsdagens utdeling.

Hun omtaler Tysfjord-saken som et eksempel på hvor krevende det er å avdekke overgrep blant minoritetsgrupper og i lukkede religiøse miljøer.

– Saken har kalt fram de beste sidene ved pressen som samfunnsmessig institusjon: Bidra til en best mulig ytringskultur. Bidra til en mest mulig åpen, kunnskapsbasert og opplyst offentlig samtale, sier Brochmann.

Prismottakerne trekker fram de som sto fram i juni 2016.

– Dette er historien om modige kvinner og menn i og fra Tysfjord. Barn, unge, foreldre som gjennom flere tiår har ropt om hjelp, men ikke blitt hørt, heter det i Eirik Linaker Berglund og Thor Harald Henriksen sin pristale.(Vilkår)