Saken er oppdatert.

Fredag la regjeringen frem en proposisjon om utbyggingsplanene for Johan Sverdrup-feltet for Stortinget.

Her kommer det frem at investeringene i første byggetrinn vil ligge på 117 milliarder kroner. Videre opplyses det at operatøren Statoil anslår at utbyggingen er lønnsom ved oljepriser på over 32 dollar per fat.

- Operatørens økonomiske analyser viser at utbyggingens første byggetrinn har en forventet nåverdi før skatt på om lag 270 milliarder 2015-kroner. Utbyggingen er lønnsom ved oljepriser på over 32 US dollar per fat, heter det i proposisjonen.

I dag er prisen på nordsjøolje 65,35 dollar fatet. Lisenshaverne på feltet har tidligere kommunisert at balanseprisen for fase 1 er under 40 dollar fatet, men har ikke ønsket å offentliggjøre et eksplisitt tall, skriver TDN Finans.

- Nytt kapittel

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) viser til utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet som «starten på et nytt kapittel i norsk industrihistorie».

- Denne utbyggingen er det største industriprosjektet i Norge i nyere tid, sier Lien i en pressemelding fredag.

- Utbygging og drift vil føre til tusenvis av arbeidsplasser og gi verdifulle kontrakter å konkurrere om i en tid hvor næringen virkelig trenger det, sier han.

Øker estimat

De årlige driftsutgiftene i fase 1 av Johan Sverdrup-feltet estimeres til om lag 3,4 milliarder 2015-kroner. Ved full utbygging estimeres de årlige driftskostnadene til rundt 4,9 milliarder 2015-kroner.O

Oljedirektoratet (OD) har gjort et eget kostnadsestimat som er om lag ti milliarder 2015-kroner høyere enn i plan for utvikling og drift (PUD), opplyses det i Stortingsproposisjonen.

- Dette følger blant annet av en antatt utsettelse av produksjonsoppstart på seks måneder. Selv med ODs høyere kostnadsestimat ligger dette godt innenfor det usikkerhetsspennet som er gitt i estimatet i PUD på pluss minus 20 prosent, heter det.

Det understrekes i proposisjonen av tallene for full utbygging er forbundet med stor usikkerhet, da konseptet for neste byggetrinn ikke er valgt ennå.

Lisenspartner Lundin Petroleum har tidligere kommunisert at de ventede årlige driftsutgiftene var 3,8 milliarder kroner i første fase.

200 mrd

De totale investeringene ved full feltutbygging anslås til om lag 200 milliarder 2015-kroner. Dette er inkludert investeringene i fase 1 på 117 milliarder kroner.

Balanseprisen på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen ved full utbygging estimeres til 36 dollar fatet, ifølge operatør Statoils beregninger.

Balanseprisberegningene er gjort på basis av en oljepris på 92 dollar (2015) per fat, med en dollarkurs på 6,00 kroner per dollar og diskonteringsrente på 8,0 prosent, ifølge proposisjonen.

Les også:
- Det er veldig lett å tjene penger
Norwegian risikerer politianmeldelse
Her er det oppdaget et gigantisk basseng med magma (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.