Foreløpige tall fra OECD viser at offentlige utgifter til utviklingshjelp var på rundt milliarder dollar i 2003, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Dette var en nominell økning på 18,4 prosent fra året før. For OECD som helhet utgjorde dette 0,25 prosent av medlemslandenes samlede bruttonasjonalinntekt (BNI).

Norges bistand i 2003 var på to milliarder dollar, eller 0,92 prosent av BNI. Dette var den høyeste andelen blant OECD-landene dette året.

Nivået på utviklingshjelp måles vanligvis i prosent av BNI, og brukes ofte for å sammenligne lands utgifter til u-hjelp.

I 1970 vedtok FN at utviklingshjelpen burde utgjøre 0,70 prosent av BNI. Norge, Sverige og Danmark oppnådde dette i løpet av 1970-tallet. Ellers er det kun Nederland og Luxembourg som oppfylte dette målet i 2003.

For hele OECD økte utviklingshjelpen fra 0,23 til 0,25 prosent av BNI. OECD-landene hadde en samlet økning i u-hjelpen på 10,7 milliarder dollar, en økning på 4,8 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.