Todelingen av norsk industri blir bare sterkere, viser en fersk undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Eksportrettede bransjer som metallindustri og produksjon av kjemiske råvarer rammes av svakere markedsutvikling internasjonalt.

Ifølge SSBs konjunkturbarometer for fjerde kvartal melder eksportbedriftene om nedgang i både volum og priser. Likevel viser barometeret moderat vekst i samlet produksjon og sysselsetting. Forkl#229en er økt ordreinngang fra det norske markedet.

Ifølge SSB veier høyere innenlandsk etterspørsel delvis opp for nedgangen i eksportmarkedene, men ordretilgangen er skjevt fordelt mellom de ulike bransjene.

På kort sikt, altså i inneværende kvartal, vurderer bedriftene utsiktene som positive. Forventninger om ytterligere bedring i hjemmemarkedet støtter denne oppfatningen, ifølge SSB Sammensatt konjunkturindikator for industrien steg dermed til 6 poeng i fjerde kvartal, opp fra 5 poeng kvartalet før.

Todeling av industrien
Mens produsentene av typiske innsatsvarer, som tre, papir, metall og kjemiske råvarer, melder om nedgang i sysselsettingen, skriker produsenter av investeringsvarer, som maskiner, skip og oljeplattformer, etter mer kvalifisert arbeidskraft.

Produsenter av innsatsvarer som melder om nedgang i sysselsettingen i fjerde kvartal. Redusert ordretilgang og fallende priser i eksportmarkedet var trolig årsaken til dette. På kort sikt vurderes utsiktene som positive, men optimismen er fallende.

Mangler arbeidskraft
Produsenter av investeringsvarer melder om en nesten motsatt utvikling. Bransjen preges av økt produksjonsvolum og kraftig vekst i sysselsettingen.

«Imidlertid bidro mangel på kvalifisert arbeidskraft til å begrense produksjonen», skriver SSB.

Prisene falt i eksportmarkedet og bedret seg i hjemmemarkedet. Ordretilgangen fortsatte å stige, men veksten var svakere enn i første halvår.

Utsiktene i bransjen vurderes som positive, og stadig flere industriledere overveier å justere opp vedtatte investeringsplaner.

Sterkt hjemmemarked
Produsenter av konsumvarer, som mat- og drikkevarer, legemidler og møbler, melder også om økt produksjonsvolum. I denne bransjen er imidlertid veksten i sysselsettingen moderat.

«Samtidig fortsatte markedsprisene å stige. Høy innenlandsk etterspørsel etter næringsmidler og drikkevarer forklarer delvis denne utviklingen», skriver SSB.

Les også: - Aktiviteten i Norge vil ta seg opp (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.