Med vedtaket slutter Norge seg til EUs restriktive tiltak. Den nye forskriften er i hovedsak basert på EUs rådsforordning fra november, opplyser regjeringen.

– Med disse tiltakene sender vi et tydelig signal til venezuelanske myndigheter om å snu den sterkt bekymringsfulle utviklingen i landet. Venezuelas regjering må umiddelbart søke en politisk løsning på den pågående krisen, og sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Samtidig oppfordres opposisjonen til å fortsette sitt engasjement for å ta del i en forhandlet løsning, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Forskriften forbyr eksport av utstyr, varer og teknologi som kan brukes til intern undertrykking og overvåking. Restriksjonene i forskriften kommer i tillegg til våpenembargoen som Norge sluttet seg til 25. november i år, med forbud mot eksport av våpen og militært utstyr til Venezuela.(Vilkår)